صفحه ۱۰۱۲

تلفنگرام به دفتر ویژه و دفتر نخست وزیرییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 36، ص213.
تاریخ: 11936

در اجراى اوامر مقام مدیریت کل اداره سوم مفاد تلفنگرام‌‌هاى شماره 5439/21ه‍ ـ 11936 و 5440/21 ه‍ ـ 11936 سازمان قم به شرح زیر خلاصه و به ترتیب طى شماره‌‌‌هاى 339 ـ 11/6 و 340 ـ 11/6 به دفتر ویژه و دفتر نخست وزیرى اعلام گردیده است.

در ساعت 1830 صبح روز جاری(11936) مراسم چهلم فوت مصطفى خمینى از طرف مدرسین حوزه علمیه قم در مسجد اعظم قم منعقد که به ترتیب محمد مهدى ربانى رانکوهى و شیخ صادق خلخالى که از وعاظ ممنوع المنبر هستند بطور ایستاده بیانات تحریک آمیزى ایراد و سپس شیخ محمد على محمدجواد حجتى کرمانى به منبر رفته پس از ذکر مقدماتى قطعنامه‌اى که حاوى مطالب دو نفر وعاظ مذکور بود در 13 بند بشرح زیر ایراد که حدود 10 هزار نفر جمعیت حاضر آن را تائید و در خاتمه هنگام خروج از مجلس قریب 2 هزار نفر به طرف میدان آستانه شهرستان قم حرکت و قصد اشغال مدرسه فیضیه قم را داشتند که با مقاومت پلیس مواجه و چون براى متفرق نمودن مردم حدوداً 10 تیر هوائى شلیک می‌گردد، اجتماع کنندگان متوارى و به علت ازدحام و فشار جمعیت عده‌اى جراحات سطحى برداشتند و یک نفر پلیس از ناحیه کتف مصدوم می‌گردد تظاهرات در ساعت 1400 پایان می‌یابد و قرار بود در ساعت 1600 نیز مجدداً مجلس دیگرى از طرف بستگان خمینى برگزار شود که مجلس اخیر با شرکت حدود 20 هزار نفر برگزار و گرداننده اصلى این مجلس شیخ صادق خلخالى و سخنران عبدالمجید معادى خواه واعظ ممنوع المنبر بود که به ایراد سخنرانى و بیان مطالب تحریک آمیز پیرامون افراد چماق به دست و تاریخ شاهنشاهى می‌پردازد.

مجلس در ساعت 1800 ختم و جمعیت از مسجد خارج و در حین حرکت در خیابان‌‌هاى ارم ـ محمدرضا شاه، آذر و آستانه شهرستان قم ضمن دادن شعار له خمینى و مرگ بر حکومت یزیدى و پیوند دانشجو و روحانى ناگسستنى است به شکستن شیشه‌‌‌هاى بانک‌هاى سپه ـ ملى ـ صادرات و بازرگانى پرداخته که با مقاومت پلیس مواجه و جمعاً 28 نفر دستگیر و در زندان شهربانى قم بازداشت می‌گردند تظاهر کنندگان بیشتر دانشجویان دانشگاه‌‌هاى تهران ـ اصفهان و سایر

ناوبری کتاب