صفحه ۱۰۰۹

نهضت روحانیت در ایرانفقیه عالقیدر، ج1، ص193.

به موجب خبر واصله استاد عالیقدر عظیم‌الشأن حوزه علمیه قم حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى شدیداً تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و گویا بازداشت هم شده‌اند و در سخت‌ترین شرایط تحت شکنجه و آزار قرار دارند.

در برخورد با این رویداد نیز نباید از رژیم ضد اسلامى ایران جز این انتظارى داشت. حضرت آیت‌الله، پایبند به اصول اعتقادی، تاکنون مراحل جانکاه متعددى را طى نموده و از سالها پیش با زندان آشنا هستند. اگر امروز رفیق همرزم و یار مبارزتیشان ربّانى قهرمان را به اتفاق دو فرزند گرامیش شکنجه می‌کنند، سالها قبل منتظرى سترگ و پاک سرشت را به اتفاق فرزند برومند، افتخار نسل جوان و مترقی، بازداشت کرده‌اند و ساعتها جگر گوشه‌اش را در حضورش شکنجه می‌دادند تا با فریاد دردآلود فرزند پدر را تسلیم کنند اما فرزند گرد و نمونه علیرغم قساوت مأمورین و شدت ضربات وارده فریادى نمی‌کشید تا پدر را تأثیرى حاصل نشود.

ساعتها فرزند منتظرى را در اطاق مجاور سلول پدر به شلاق کشیدند اما با هشیارى فوق‌العاده انقلابیش اجـازه نداد کوچکترین ناله به گوش پدر برسد. در لحظ‌‌هاى که قساوت ددمنشانه شکنجه‌چیان به اوج خود رسیده و فرزند را نشاندند پدر سالخورده اما استوار ساعتها بیهوش گشت و تا مدتى این تأثیر بر روى اعصاب و جسم نحیفش باقى مانده ولى ابداً تسلیم اراده بازجویان نگشت. و حتى درخواست آزادى فرزند را هم نکرد. افتخار بر این پایمردى و ایمان. خانواده منتظرى همچون دهها خانواده دیگر سمبل پایدارى هستند. آرى برادر، آیت‌الله منتظرى که امروز تحت پیگرد، بازداشت و شکنجه می‌شود با زندان و شکنجه از سالها قبل آشناست. رژیم اگر چنین نکند دوام و قوام نخواهد یافت. او پایه‌‌‌هاى قدرت حکومتش بر همین آهها و ناله‌ها و شکنجه‌ها استوار است.

دستگاه دیکتاتورى و هیئت حاکمه دست نشانده در ایران رسالتشان اینچنین است. هیچ انتظارى جز این نباید از آنان داشت.

آنها بطورى که در بازجوییها صراحتاً به رهبرى و منتظرى گفته‌اند و بارها پیغام داده‌اند اجازه نخواهند داد منتظرى خمینى ثانى بشود. آنان از خمینى بزرگ ـ که مشعل را آنچنان افروخته که خاموش نمی‌شود و تا سرنگونى رژیم دیکتاتورى و ستم در ایران همچنان نور و حرارت خواهد داد ـ آنچنان سرخورده و خشمگینند که ترویج کننده او را به نابودى می‌کشد تا چه رسد به اینکه منتظرى لایق، به حق خمینى آینده گردد.

ناوبری کتاب