صفحه ۱۰۰۸

به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت تهران 20 هـ 11انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب اول، ص116. تاریخ: 24836 از اداره کل سوم(311) شماره:6705/311

ساعت 1130 روز جاری(2482536) عده‌اى که به نظر دانشجو بوده‌اند در خیابان امیریه، پائین‌تر از انتظام در حالى که پلاکارتهائى به متون زیر حمل می‌کرده‌اند، دست به تظاهرات زده و به محض مداخل ماموران انتظامى با انداختن پلاکارتها متوارى شده اند:

(آزادى مسلمان زندانى مجاهد طالقانی، درود بر خمینی، ویرانى خانه‌ها از اعمال ضد مردمى و دولت است، اشاعه فساد از برنامه‌‌هاى ضد اسلامى دولت است، آزادى مسلمانان مبارز آیت‌الله طالقانى و منتظری، مردم از این همه مشکلات زندگى به جان آمده‌اند). ارزیابی: خبر صحت دارد. گیرندگان: دفتر ویژه اطلاعات، کمیته مشترک ضد خرابکاری تکثیر شد. در پرونده موضوعى 123017 بایگانى شود 19936 (س ش382)

ناوبری کتاب