صفحه ۱۰۰۷

متن اعلامیة روحانیون خارج از کشور دربارة نامه آقاى یدالله سحابى به روزنامه کیهاناسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص374.

تاریخ: 12/ 8/1356
بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ارزشمند یکى از پیشتازان جنبش اسلامی، استاد بزرگ دکتر یدالله سحابی، به دست ما رسید. روشن بینى و تعهد اسلامى و رادمردى آن استاد بزرگ بسیار آموزنده و الهامبخش است. ایشان اعتراض‌‌هاى خود را نسبت به اتهامات و وحشیگری‌‌هاى رژیم خائن شاه، در لفافه نامه‌اى به روزنامه کیهان، به گوش ملت می‌رساند.

شاه وابسته به آمریکا و همکار صهیونیسم براى ادامه حکومت متزلزل خود به هرگونه روش ضد انسانى دست می‌یازد تا شاید به خیال خام خود با ایجاد بدبینى میان مردم، نسبت به مجاهدین راستین و ایجاد محیطى وحشت بار چند روزى بیشتر زندگى لجن بار خود را تضمین کند. غافل از اینکه آتش خشم انقلابى و نفرت، از درون مردم شعله‌ور است. همگامى مبارزات، اخیراً داخل و خارج ایران جنبش عظیم انقلابى که در درون جامعه ما در جریان و پیشرفت است، رژیم شاه را بیش از اندازه به وحشت انداخت.

از این رو بار دیگر سیاست‌‌هاى آمریکایی‌‌هاى یانکى را به مورد اجرا گذاشت و چندین صد نفر از فرزندان مردم مسلمان را روانه زندانها و شکنجه‌گاه‌ها ساخت. برادر مجاهد محمدرضا آخوندى را به شهادت رسانید و پا فراتر نهاده، توطئه‌اى بس عظیم را پیاده کرد و به گمان خود ضربتى شکننده به رهبر اسلامى و ضد استعمارى مردم ایران مرجع تقلید شیعه آیت‌الله العظمى خمینى وارد آورد و آیت‌الله مجاهد سید مصطفى خمینى در رابطه با این توطئه که از آمریکا و صهیونیسم سرچشمه می‌گیرد، به شهادت می‌رسد.

رژیم پس از اهانتها به آیت‌الله العظمى خمینى و اتهامات بی‌اساس بر مجاهدین راستین چون سید مهدی‌ ‌هاشمى و هم پرونده‌‌‌هاى ایشان و مهندس عزت الله سحابى و مهندس لطف الله میثمى و دیگر برادران، دست به کشتن فرزندان مردم زد. البته رژیم شاه بر حسب حسابگری‌‌هاى احمقانه خود، از بردن نام آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله طالقانى در وحشت است. بدیهى است که مردم ما در این شرایط حساس، نیرو‌‌هاى خود را هرچه سریعتر فشرده‌تر کرده و با ایفاى نقش رسالت آمیز خود ضربات نهایى را براى سرنگونى شاه وارد خواهند آورد.

پیروز باد جنبش آزادیبخش امت اسلامى به رهبرى آیت‌الله العظمى خمینی

درود بر مجاهدین راستین سید مصطفى خمینی، آیت‌الله سید محمود طالقانی، آیت‌الله منتظری، سیدمهدی‌ ‌هاشمی، مهندس عزت الله سحابی، مهندس لطف الله میثمى نابود باد همبستگى رژیم شاه ـ امپریالیسم آمریکا ـ صهیونیسم.

روحانیت مبارز ایران
3/ نوامبر/ 1977 ـ پاریس
(س ش381)

ناوبری کتاب