صفحه ۱۰۰۶

برگزارى تظاهرات در لندن به مناسبت درگذشت آیت‌الله مصطفى خمینیشهیدى دیگر از روحانیت، ص 137 ـ 133.

تاریخ:781356

امروز (781356) در لندن تظاهرات وسیعى به مناسبت شهادت آیت‌الله مصطفى خمینى برگزار شد. قبل از شروع تظاهرات، در گردهمایى که در منطقه کاکستون‌‌هال کنت رم، واقع در جنوب غربى لندن برگزار شد، پس از تلاوت آیاتى از قرآن کریم، نوار صداى شهید ناصر صادق که درباره جنایات رژیم شاه سخنرانى کرده بود؛ پخش شد. سپس تظاهرات که به مدت 3 ساعت ادامه داشت از مسیرهاى تعیین شده در خیابانهاى لندن آغاز شد. صف تظاهرکنندگان هنگامى که مقابل سفارت ایران رسید، توقف کرد. و صداى آنان با مشتهاى گره شده، از خشم و نفرت به اوج رسید.

پس از پایان تظاهرات در هلند پارک، تظاهرکنندگان در مجلس ختمى که به همت مسلمانان مبارز لندن در مجمع اسلامى تشکیل شده بود، حضور یافته و بعد از نماز مغرب و عشا، یکى از حاضران درباره زندگى و شهادت آیت‌الله مصطفى خمینى سخنرانى کرد. آنگاه حاضرین در حالى که شعارهاى زیر را تکرار می‌کردند، مجلس را ترک کردند: درود بر ملت بر شاه ننگ و نفرت درود بر مجاهدین مجاهدین راه دین نیم قرن کشت و کشتار سرهاى پاکان بردار بر شاه نفرت و عار یاران ما در زندان با خون خود نوشتند یا مرگ یا استقلال خمینى خمینى خدا نگهدار تو بمیرد بمیرد دشمن خون خوار تو مرگ بر دودمان کثیف پهلوی آیت‌الله مصطفى خمینى جاوید است آیت‌الله سعیدى جاوید است شریعتى جاوید است درود بر آیت‌الله طالقانی درود بر آیت‌الله منتظری (س ش380)

ناوبری کتاب