صفحه ۹۳

اطلاعیه تاریخ: 61043سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 4، ص325. شماره:3340 موضوع: اجتماع طلاب

طبق اطلاع واصله از قم، روز 31043 به شهربانى محل اطلاع می‌رسد که طلاب قصد دارند بعدازظهر همان روز از مدرسه فیضیه اجتماع و برخلاف مصالح کشور سخنرانى نمایند و عده‌اى از آنان نیز مسلح به کارد و چاقو می‌باشند.

با پیش بینی‌‌‌هاى لازم ساعت 1500 مشاهده می‌شود که طلاب به طور غیر عادى به داخل مدرسه هجوم آورده و اجتماع آنان رو به افزایش است و بلافاصله از ورود غیرطلاب به داخل مدرسه جلوگیرى و عده‌اى مأمور مسلح روى پشت بام مدرسه گمارده شده و چون طلاب خود را کاملاً تحت تسلط مأمورین می‌بینند تغییر روش داده و در نتیجه شیخ على مشکینى و منتظرى و نورى اصفهانى که از مدرسین حوزه علمیه قم هستند فقط پیرامون لزوم وحدت نظر طلاب مطالبى ایراد و سپس طلاب با آرامش کامل متفرق شده‌اند. "چند روز پیش از فرا رسیدن ماه رمضان، مجلس از طرف فضلا و اساتید عالى مقام حوزة علمیة قم در مدرسة فیضیه ترتیب یافت و حضرت آیت‌الله آقاى منتظری، حضرت حجة الاسلام آقاى مشکینى و بعضى دیگر از اساتید حوزه طى سخنان ارزنده محصلین علوم اسلامى و عموم روحانیون مبارز را که به منظور تبلیغ و ارشاد، عازم مسافرت به اطراف و اکناف بودند به وظایف اسلامى و ملى آنان. . . و شرح و توضیح و تفسیر منویات و اهداف قائد بزرگ(امام خمینی) آشنا ساختند"، رک: نهضت روحانیون ایران، ج5، ص 86 ـ 85.

ناوبری کتاب