صفحه ۸۸

متن اطلاعیه حوزه علمیه قم دربارة برگزارى مجلس جشن نیمه شعبان و حمایت از اماماسناد انقلاب اسلامی، ج4، ص 129؛ در خاطرات ودربارة چگونگى صدور این اعلامیه و مراسمى که برگزار شد آمده است: "یک بار من و مرحوم آقاى ربانى شیرازى تصمیم گرفتیم براى شب نیمه شعبان در مسجداعظم به عنوان حوزه علمیه قم جشنى را اعلام بکنیم و در آن جشن از آیت الله خمینى تجلیل بشود، یک اعلامیه هم به همین نام پخش کردیم. اتفاقا جمعیت زیادى آمدند ما هم در یک گوشه نشسته بودیم، مرحوم آقاى آقا محمدحسن فرزند مرحوم آیت الله بروجردى هم شرکت کردند. ساواکیها هم خیلى در اطراف پرسه مى زدند. یکدفعه آقاى سید محمود دعایى و جمعى از طلاب در حالى که یک عکس بزرگ از آیت الله خمینى دستشان بود وارد مجلس شدند، جمعیت یکدفعه از جا کنده شد و صلوات فرستادند، همه دنبال این قضیه بودند که حوزه علمیه قم که اعلامیه را امضا کرده چه کسانى هستند و مساله انعکاس عجیبى پیدا کرد. فرداى آن روز ما در منزل مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالجواد جبل عاملى مباحثه داشتیم، ایشان گفت: حوزه علمیه قم چه کسانى هستند؟ گفتم: مگر شما در مجلس نبودید! همین کسانى که وقتى عکس آقاى خمینى آمد همه از جا بلند شدند و صلوات فرستادند، اینها همه حوزه علمیه قم هستند. یک دفعه دیگر نیز به منظور تجلیل از ایشان و ذکر نام ایشان مجلس یادبود مرحوم آیت الله حکیم را به نام حوزه علمیه قم در مسجداعظم اعلام کردیم و بنا بود آقاى گرامى منبر برود ولى ایشان عذر آورد چون واقعا خطرناک بود و ساواک تعقیب مى کرد، اتفاقا در همان لحظه آیت الله شریعتمدارى وارد شدند و چون دیدند مجلس ساکت است به آقاى حاج سیدصالح طاهرى خرم آبادى گفتند منبر برود و مجلس ختم شد. بالاخره ما با این کارها تلاش مى کردیم اسم آیت الله خمینى در زمان تبعید ایشان در حوزه علمیه قم به فراموشى سپرده نشود. "، ج1، ص 264.

2791343
15 شعبان 1384

بدین وسیله از عموم طبقات به خصوص آقایان روحانیین عوت می‌شود روز یک شنبه که مصادف با میلاد یگانه مصلح جهان و ویران کننده کاخ‌‌هاى ستمگران و نابودکننده زمامداران خودپرست و بی‌ایمان است، ساعت چهار بعد از ظهر براى بزرگداشت شعائر مذهبى و اظهار پشتیبانى و حمایت کامل از پرچمدار عظیم الشأن شیعه حضرت آیت‌الله خمینى و اظهار انزجار از دستگاه جبار حاکمه در صحن بزرگ حضرت معصومه ـ علیها السلام ـ حضور بهم رسانند.

حوزه علمیة قم
(س ش26)

ناوبری کتاب