صفحه ۸۳

اطلاعیه
شماره: 2703امام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، ج 2، ص 318. تاریخ:17843 موضوع: تعطیل بازار نجف‌آبادتعطیلى بازار نجف‌آباد در اعتراض به دستگیرى مجدد آیت‌الله خمینى ـ که درتاریخ 481343 بر علیه کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) صورت گرفت انجام شد. امام خمینى سپس در شب 13 آبان 1343 توسط کماندوها بازداشت و به ترکیه تبعید شد. در این باره آیت‌الله منتظرى می‌گوید: "یک شب من و آقاى خزعلى دوتایى رفتیم پیش امام، راجع به مسائل انقلاب صحبت بود و کارهایى که رژیم می‌کند؛ یکدفعه دیدم آیت‌الله خمینى گفتند مساله تازه اى که هست این است که اینها یک وامى می‌خواهند بگیرند دویست میلیون دلار و آمریکاییها شرط کرده‌اند که مستشاران نظامى آمریکا در ایران باید مصونیت سیاسى داشته باشند و این خیلى چیز بدى است، بعد ایشان گفتند معمولا همیشه قوانین اول در مجلس تصویب می‌شد بعد می‌رفت به مجلس سنا، ولى این دفعه برعکس کرده‌اند، آمده‌اند شب در مجلس حدود شصت سناتور را حاضر کرده‌اند و گفته‌اند اعلیحضرت امر کرده این لایحه تصویب بشود، و این پول را گرفته‌اند که بیشتر صرف مخارج نظامى بکنند و قرار گذاشته‌اند که ظرف ده سال بتدریج سیصد میلیون دلار پس بدهند. آقاى خمینى گفتند یکى از سناتورها متن لایحه را که قرار شده موضوع را ملحق کنند به قرارداد وین با جزوه قرارداد وین براى من فرستاده و این خیلى مساله مهم و تازه اى است و ممکن است دستمان را بند کند. اتفاقا فردا یا پس فرداى آن شب آن جزوه را یک نفر براى من هم آورد و از مضمون آن اطلاع پیدا کردم. قرارداد وین قراردادى بود بین همه کشورها که تمام رجال سیاسى از سفرا و کنسولها مصونیت سیاسى دارند، آن وقت اینها آمدند گفتند مستشاران نظامى آمریکا که بناست به ایران بیایند هم ملحق به قرارداد وین باشند و نظیر کنسولها و سفرا مصونیت سیاسى داشته باشند، که در این صورت حتى یک گروهبان نظامى آمریکا هم در حکم یک دیپلمات بود. در این رابطه آیت‌الله خمینى هم اعلامیه داد و هم سخنرانى کرد، اعلامیه هاى ایشان به وضع خوبى پخش شد، آن روز شصت هزار از اعلامیه ایشان چاپ شد، شصت هزار آن روز خیلى بود، و اکیپهایى آنها را در همه جا پخش کردند، در تهران شبانه در همه خانه هاى کله گنده ها، سرهنگها و سرلشکرها و سرتیپها و همه امراى ارتش انداختند، آن روز رژیم خیلى وحشت کرده بود، براى هر محله اکیپهایى تعیین شده بودند. آقاى حاج مهدى بهادران از افرادى بود که در این جریان خیلى فعال بود؛ و این گونه نبود که به یک نفر مثلا صدتا اعلامیه بدهند، به یک نفر پنج تا می‌دادند بعد که آنها را پخش می‌کرد تعداد دیگرى به او می‌دادند. در این سخنرانى آمده بود اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایى شاه ایران را زیر بگیرد مصونیت سیاسى دارد، اما اگر شاه ایران یک سگ آمریکایى را زیر بگیرد مصونیت ندارد. خلاصه این اعلامیه خیلى اعلامیه جامعى بود، و آنچه مهمتر بود این که در یک شب در همه خانه‌هاى کله گنده‌ها اعلامیه آقاى خمینى پخش شده بود، این کار حکایت از یک تشکیلات خیلى وسیع می‌کرد که آنها خیلى از آن وحشت داشتند، روى این اصل دیگر آنها نتوانستند تحمل کنند و آقاى خمینى را به ترکیه تبعید کردند"، همان، ج 1، ص249 ـ 248.

طبق اطلاع واصله از نجف‌آباد؛ از ساعت 0700 روز 16843 دکاکین بازار شهرستان نجف‌آباد به منظور پشتیبانى از آقاى خمینى تعطیل کرده‌اند و بعضى از مغازه‌هاى خیابانها نیز به پیروى از مغازه‌هاى بازار بسته‌اند.

گفته می‌شود آقاى شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ نعمت‌الله صالحى که در حال حاضر در قم می‌باشند در مورد حمایت از آقاى خمینى با آقایان شیخ عباس ایزدى شیخ سمندرى و شیخ باقر تدین در تماس بوده و هرگونه اقدامى در این باره به وسیله نامبردگان صورت می‌گیرد. از اصفهان به تهران ـ تاریخ: 16843 ـ عطف 304 ـ 16843، کلیة بازار اصفهان باز و وضع کاملاًً عادى است ولى بازار نجف‌آباد را بسته‌اند. مأمورین مربوطه براى شناسایى محرکین وباز کردن بازار مشغول فعالیت هستند" رک: بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص731.

ناوبری کتاب