صفحه ۷۸

بسمه تعالى
تلگراف عده‌اى از آقایان حجج اعلام و فضلاء حوزه علمیه قم بدولت بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج 1، ص 642. رونوشت حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى مدظله رونوشت آیت‌الله قمى دامت برکاته

جناب آقاى منصور نخست وزیر ایران در دولت سابق تجاوز‌‌هاى بحریم مقدس دین وقانون اساسى کشور و اصول دموکراسى وساحت قدس روحانیت انجام گرفت بطورى که قاطبة ملت از آن متنفر و منزجر شدند کشتار‌‌هاى وحشیانه! شکنجه‌‌هاى قرون وسطائى سلب آزادى قلم و بیان، و پر کردن زندانها از افراد آزاده ملت نشان داد که گویا دولت سابق از اصول دموکراسى جز خونریزى و زندان کردن و ایجاد خفقان عمومى چیزى فرا نگرفته است آقاى منصور در عصرى که ملت‌‌هاى استعمار زده بند‌‌هاى اسارت واستبداد را پاره می‌کنند نمی‌توان مردم رشید و آزاده ایران را بزنجیر کشیده و نیروى عظیم احساسات مذهبى و ملى ایشان را نادیده گرفت و با وعده‌‌‌هاى پوچ و سیاست دفع الوقت سرگرم نمود آقاى نخست وزیر، ملت مسلمان ایران بخصوص جامعه روحانیت دیگر تاب تحمل زندانى بودن مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله قمى و حجة الاسلام طالقانى را ندارند وبا بی‌صبرى هر چه تمامتر منتظر خلاصى ایشان هستند. اگر بنا است در دولت شما به خواسته‌‌‌هاى ملى توجهى شود باید همه زندانیان آزاد تصویبنامه‌‌‌هاى ضد دینى که به حکم قانون اساسى رسمیت ندارد ملغى اصول ضد انسانى و آزادى کش متروک، و بوضع رقت بار اقتصاد مملکت رسیدگى شود در خاتمه پیروزى نهائى ملت رشید ایران و ترقى و تعالى میهن عزیز را تحت رهبرى زمامداران لایق و دیندار از پروردگار متعال خواستاریم.

ابوالفضل النجفى الخونسارى ـ محمدتقى مصباح ـ حسینعلى منتظرى ـ ربانى شیرازی‌ ‌هاشمی‌ـ اسداله نور الهى ـ سید مهدى حسینى لاجوردى ـ محمد موحدى لنکرانى ـ حسین نورى ـ علی‌اصغر مروارید ـ على مشکینى ـ ابوالقاسم خزعلى ـ نعمت‌اله صالحى نجف‌آبادى ـ مهدى الحائری‌الطهرانى ـ ناصر مکارم ـ جعفر سبحانى ـ عباس محفوظى ـ على دوانى ـ سید حسین طاهرى خرم‌آبادى ـ محمد محمدى ـ احمد پایانى اردبیلى ـ عبدالجواد اصفهانى ـ على قدوسى ـ عبدالعظیم محصلى ـ ‌‌هاشم تقدیرى ـ محمد محمدى ـ على احمدى ـ السید الکاظم الحسینى ـ الاحقر محمدتفى ستوده ـ الاحقر مصطفى اعتمادى ـ میر آقا موسوى زنجانى ـ محمد مهدى ربانى ـ ابوالفضل علمائى سرابى ـ غلامحسین عابدى ـ حسین شب زنده‌دار ـ محمد على گرامى ـ غلامرضا صلواتى ـ رفسنجانى ـ احمد آذرى قمى ـ مهدى حسینى الروحانى ـ بهاءالدین العراقى ـ على حیدرى ـ محمد حقى ـ احمد صابرى همدانى ـ على اکبر مسعودى ـ سید موسى شبیرى زنجانى ـ عبداله جوادى ـ الشیخ محمد همدانی. (س ش20)

ناوبری کتاب