صفحه ۷۶۴

بگیرید، تا وقتى که جنگ بار‌‌هاى خود را فرو گذارد این است "حکم خداب و اگر خدا می‌خواست هر آینه خودش از ایشان انتقام می‌گرفت ولیکن این بدان سبب است که بیازماید گروهى از شما را به وسیله گروهى دیگر و کسانى که در راه خدا کشته شدند، هرگز اعمالشان را ضایع نخواهد کرد".

اکنون مجاهدین خلق، این فرزندان واقعى اسلام، به عنوان پیشگامان ملت غیور ایران، قدم به میدان جهاد مسلحانه گذارده‌اند و با عملیات قهرمانانة خود، مردم را به شرکت در جنگ سرنوشت دعوت نموده‌اند. آنان با نثار خون پاک شهداى قهرمان خویش چون حنیف نژاد، بدیع زادگان و رضایی‌ها، صداقت و ایمان خود را در میدان عمل به اثبات رسانده‌اند و پیوند خود را با مردم مستحکم نموده‌اند. آنها معتقد به ایمانى هستند که انسان را به عمل صالح دعوت می‌کند و معتقد به اسلامى هستند که انسانها را دعوت به شکستن زنجیر‌‌هاى اسارت می‌کند. رژیم شاه سعى دارد که با توطئه سکوت و قلب حقایق، چهرة واقعى این مجاهدین راه خداو راه بهروزى خلق را از مردم پوشیده بدارد تا جایى که از بردن نام آنها در هراس است. همانطورى که معاویه دستور داده بود که مردم علی(ع) را به جرم بیدینى بعد ازنماز لعن کنند و همانطور که یزید امام حسین(ع) را خارجى و اخلالگر معرفى می‌کرد، شاه این شاگرد تاریخى یزید نیز مذبوحانه تلاش می‌کند مجاهدین را بیدین و خرابکار معرفى نماید، ولى حمایت روزافزونى که ملت مسلمان از این فرزندان خلف خود به عمل آورده و می‌آورند، به وضوح نشان می‌دهد که مردم به صداقت و کاردانى فرزندان مسلمان خود ایمان دارند و با گذشت زمان این ایمان رو به گسترش و فزونى است و نظر مردم درست‌ترین نظرهاست.

ما به پیروى از علماى مبارز حضرت آیت‌الله منتظرى نجف‌بادی، آیت‌الله ربانى شیرازی، آیت‌الله مشکینی، صالحى نجف‌آبادی، معادیخواه، طباطبایی، غیورى و تعدادى دیگر از روحانیون مبارز که بوسیله رژیم ضد اسلامى شاه به اسارت و تبعید در آمده‌اند، حمایت فعال خود را از سربازان مجاهد اسلام اعلام می‌داریم و به این وسیله مردم را به خیانت‌‌هاى پشت پرده و شکنجه‌‌‌هاى وحشیانه‌اى که در حق مبارزین کرده‌اند آگاه می‌سازیم.

برافراشته باد پرچم سرخ عاشوراى حسینى
نابودباد دودمان سیاه پهلوى
درود بر همه رزمندگان و سربازان مجاهد اسلام
روحانیون مبارز قم
محرم الحرام/ 1393
(س ش296)

ناوبری کتاب