صفحه ۷۶۱

متن اعلامیة روحانیون مبارز قم دربارة مفاسد و جنایات رژیم شاهاسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص 235.

تاریخ: بهمن/ 1351

"من راى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرمات الله، ناکثاً لعهدالله مخالفاً لسنة رسول الله(ص) یعمل فى عبادالله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقاً على الله ان یدخله مدخله"

اى مردم، رسول خدا (ص) گفت:

"هر کس حاکم بیدادگرى را ببیند که حرمت‌‌هاى خدا را حلال می‌شمارد و عهد و پیمان پروردگار را می‌شکند و از سنت رسول خدا منحرف می‌گردد و در میان بندگان خدا به گناه و ستم عمل می‌کند؛ پس با عمل و گفتار خود او را باز ندارد و روش ناپسند و سرزنش آمیز او را تغییر ندهد، بحق که خداوند او را با آن حاکم ظالم به یک جا برد."

رستاخیز حسین(ع) این ستاره تابناک مکتب انقلابى اسلام، پیام پرشکوهى است که در تاریخ طنین جاودانه دارد. حسین و یاران مومن و پاکباخته‌اش در حساسترین لحظات تاریخ اسلام با دست زدن به عملى بزرگ، که مافوق تصور عافیت جویان و کوته‌اندیشان زمان بود، فلسفه حیات را با خون خود، ثابت کردند که به خاطر مبارزه علیه ستمکاران و جباران تاریخ که انسانها را بردة خود ساخته‌اند و براى ادامه غارتگرى و خوشگذرانى خود مردم را دچار فقر و گرسنگى و فحشا و فساد کرده‌اند، باید به تنها حربة موثر یعنى جهاد متوسل گردید. از این رو می‌گوییم عاشوراى حسینى خطاب به همه انسانهایى است که پا به عرصه تاریخ می‌گذارند تا بدانند که از دیدگاه مکتب انقلابى اسلام هر آن زمان که اجنبى بر جان و مال و ناموس مردم مسلمان مسلط شد، هر آن زمان که دین و آزادى و فرهنگ مردم توسط فرهنگ اجنبى به نابودى تهدید شد و فساد و فحشا به زشترین شکلى رواج یافت، هر آن زمان که مردم فقیر و گرسنه زیر بار فشار حکام ستمگر به مرگ تدریجى دچار شدند و تبعیض ونابرابرى در جامعه گسترش یافت، هر آن زمان که مخالفت مردم ستمدیده با دستگاه ظلم و جور، با کشتار و شکنجه و اسارت پاسخ داده شد، باید عاشورا‌‌هاى دیگر بوجود آورد تا محیط زندگى مردم از وجود ستمگران جنایتکار پاک گردد. "کل یوم عاشورا و کل مکان کربلا".

هم اکنون نیز در وطن ما، ایران، سالیان درازى است که شاه این جرثومه خیانت با ماهیتى حتى پلیدتر از یزید، حکومت ظالمانه خود را بر ملت مسلمان ما تحمیل کرده است. شاه به همراهى اربابان آمریکایى و انگلیسى و اسراییلیش، به تاراج تمامى منابع ثروت ملى ما و مکیدن شیره جان همه اقشار و طبقات مردم اشتغال دارد و براى بقاى سیستم پوشیده شاهنشاهى از هیچگونه خونریزى و دغلکارى ابایى ندارد.

حضرت آیت‌الله خمینى پیشواى ما و مرجع عالیقدر شیعیان جهان در آخرین بیانیه خود مورخ 19 رمضان المبارک 1393 چنین فرمودند:

"اینجانب کراراً خطر اسراییل و عمال آن را که در رأس آنها شاه ایران است گوشزد

ناوبری کتاب