صفحه ۷۵۲

9ـ شیخ علی‌اکبر صبورى قمی، واعظ. 10ـ شیخ غلامحسین جعفری، امام جماعت مسجد چهل ستون مسجدجامع. 11ـ سید حسن آیت‌الله‌زاده اصفهانی، از روحانیون منطقه بازار تهران. 12ـ شیخ مصطفى مسجدجامعی، امام جماعت مسجد المصطفى در چهارراه حسن‌آباد. 13ـ سید مرتضى عسگری، واعظ. 14ـ حسن سعید تهرانی، اما جماعت مسجدجامع بازار. 15ـ حاج باقر خوانساری، امام جماعت مسجد میدان ثریا. 16ـ سید احمد میرخانی، امام جماعت مسجد ولی‌عصر. 17ـ سید مرتضى ایروانی، امام جماعت مسجد ایروانى چهارراه مختاری. 18ـ شیخ یوسف ایروانی، امام جماعت مسجد خانی‌آباد. نظریه شنبه: نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: به صحت گزارش شنبه اعتماد حاصل است. آمال

نظریه سه‌شنبه: صورت فوق در پاسخ تلفنى 312 تهیه و تنظیم گردیده. ضمناً نظریه یکشنبه مورد تأیید است و تعداد زیادى از افراد متفرقه در بازار و بین متعصبین مذهبى وجود دارند که وجوهات خود را براى نامبردگان حواله یا با موافقت آنان مصرف می‌نمایند.

نظریه چهارشنبه: ضمن تأیید نظریه سه‌شنبه، در تهران طرفداران خمینى و خوئى که به وسیله پیک یا واسطه براى یادشدگان پول ارسال می‌دارند، زیاد می‌باشند، ولى در حال حاضر افراد مؤثر که عامل جمع‌آورى وجوهات هستند به شرح پیش‌ گفته شناخته شده‌اند. ضمناً شیخ حسینعلى منتظرى مدرس در قم نیز از افراد مؤثر در جمع پول جهت خمینى می‌باشد که گاهاً به تهران تردد دارد. رونوشت برابر با اصل است. اصل در پرونده 161113 بایگانى است. در پرونده احمد دیبائى گیلانى بایگانى شود.

ناوبری کتاب