صفحه ۷۵۱

تاریخ: 111051سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص183. شماره: 17723/ى 12

موضوع: عاملین شناخته شده جمع‌آورى پول جهت خمینى و خوئی

صورت اسامى افرادى که جهت روح‌الله خمینى و سید ابوالقاسم خوئى پول جمع‌آورى می‌نمایند به شرح زیر به عرض می‌رسد. الف: خمینی 1ـ سید محمدصادق لواسانی، امام جماعت مسجد حضرت امیر، امیرآباد شمالی. 2ـ میرزاباقر آشتیانی، مدرس مدرسه مروی. 3ـ شیخ محمدرضا مهدوى کنی، امام جماعت مسجد جلیلی. 4ـ سید علینقى موسوى تهرانی، امام جماعت در بازار حضرتی، کوچه ارمنی‌ها. 5ـ سید على موسویان، امام جماعت مسجدجامع گرمسار. 6ـ شیخ فضل‌الله مهدیزاده محلاتی، واعظ. 7ـ حاج شیخ حسین اشرف کاشانی، واعظ. 8 ـ سید عبدالعلى تقوى شیرازی، امام جماعت مسجد سنگی. 9ـ مبلّغ، امام جماعت مسجد پاچنار در شهرری. 10ـ رضا چاوشی، مداح. 11ـ محمدتقى و احمد دیبائى گیلانی، تاجر چاى در بازار. ب: خوئی 1ـ رضا لطفی، تاجر بازار. 2ـ سید علی‌اصغر خوئی، امام جماعت مسجد خوئی، نرسیده به چهارراه ملک در بازار. 3ـ شیخ ابوطالب فاضلى خوئی، امام جماعت بازار. 4ـ شیخ عبدالصمد ادبائى خوئی، امام جماعت جوادیه. 5ـ محمدعلى سبط، واعظ. 6ـ میرزا خلیل قبله‌ای، امام جماعت مسجد دروازه نو به نام مسجد قبله. 7ـ حاج سید باقر طباطبائى قمی، امام جماعت مسجد نوریان در باغ صبا. 8 ـ حاج محمود انصاری، امام جماعت مسجد ثامن‌الائمه خیابان ناصرخسرو.

ناوبری کتاب