صفحه ۷۴۳

گزارش خبر
به: 312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص205. تاریخ: 23651 از:20ى 12 شماره: 14399/20ى 12
موضوع: وضعیت حسینعلى منتظرى

در ملاقاتى که روز پنجشنبه 9651 با حضور چند نفر از وعاظ در نجف‌آباد اصفهان با شیخ حسینعلى منتظرى انجام شد منتظرى اظهار داشت مریضم و بواسیر دارم باید تا هفته دیگر براى معالجه به تهران نزد دکتر واعظى آمده و خانواده را در قم بگذارم و اضافه کرد سازمان امنیت ایجاد اختلاف می‌کند مثلاً درباره دعاى ندبه مطالبى بر له و علیه دعاى ندبه منتشر می‌شود و موجب اختلاف می‌گردد و ادامه داد که در نماز جمعه عده زیادى از دانشجویان اصفهان به نجف‌آباد آمده و شرکت می‌نمایند و در چهار هفته اخیر مطالب خطبه نماز بسیار داغ بوده است و نوار آن موجود است و سازمان امنیت هم دارد. یاد شده اظهار داشت پسرش محمد منتظرى در نجف است و مدتى در تهران با قیافه هیپى بوده است و گفت اعلامیه خمینى را از رادیو عراق گوش داده خیلى خوب بوده و چریک‌ها آن را تأیید کرده‌اند.

نظریه شنبه: شیخ حسینعلى منتظرى که به تهران می‌آید ممکن است قبل از معالجه بیماریش براى نشر اعلامیه خمینى فعالیت داشته باشد ضمناً تحقیق پیرامون مفاد گزارش به هیچ‌وجه به صلاح نیست.

نظریه سه‌شنبه: به شنبه آموزش لازم نسبت به مراقبت از حسینعلى منتظرى داده شده و اخبار واصله به موقع منعکس خواهد شد ضمناً حفاظت شنبه ضرورى به نظر می‌رسد. سپاهى

نظریه چهارشنبه: چهارشنبه در مرخصى به سر می‌برد.

ناوبری کتاب