صفحه ۷۴

متن تلگرام جمعى از علماى حوزة علمیة قم در اعتراض به ادامة زندانى شدن امام خمینى و جمعى از علمااسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص109.

تاریخ: اسفند/ 1342
بسمه تعالی

جناب آقاى منصور نخست وزیر ایران

رونوشت: حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى مدظله

رونوشت: آیت‌الله قمى دامت برکاته

در دولت سابق تجاوزهایى به حریم مقدس دین و قانون اساسى کشور و اصول دموکراسى و ساحت قدس روحانیت انجام گرفت، به طورى که قاطبة ملت از آن متنفر و منزجر شدند. کشتار‌‌هاى وحشیانه، شکنجه‌‌‌هاى قرون وسطایی، سلب آزادى قلم و بیان، و پرکردن زندانها از افراد آزادة ملت نشان داد که گویا دولت سابق از اصول دموکراسى جز خونریزى و زندان کردن و ایجاد خفقان عمومى چیزى فرا نگرفته است. آقاى منصور در عصرى که ملت‌‌هاى استعمار زده بند‌‌هاى اسارت و استبداد را پاره می‌کنند، نمی‌توان مردم رشید و آزادة ایران را به زنجیر کشیده و نیروى عظیم احساسات مذهبى و ملى ایشان را نادیده گرفت و با وعده‌‌‌هاى پوچ و سیاست دفع الوقت سرگرم نمود.

آقاى نخست وزیر! ملت مسلمان ایران بخصوص جامعة روحانیت دیگر تاب تحمل و زندانى بودن مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمى خمینى و آیت‌الله قمى و حجة الاسلام طالقانى را ندارد و با بی‌صبرى هر چه تمامتر منتظر خلاصى ایشان هستند.

اگر بناست در دولت شما به خواسته‌‌‌هاى ملى توجهى شود، باید همه زندانیان آزاد، تصویب‌نامه‌‌هاى ضد دینى که به حکم قانون اساسى رسمیت ندارد، ملغى و اصول ضد انسانى و آزادى کش متروک، و به وضع رقت‌بار اقتصاد مملکت رسیدگى شود. در خاتمه پیروزى نهایى ملت رشید ایران و ترقى و تعالى میهن عزیز را تحت رهبرى زمامداران لایق و دیندار از پروردگار متعال خواستاریم.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ محمد تقى مصباح ـ حسینعلى منتظرى ـ ربانى شیرازى ـ ‌ ‌هاشمى ـ اسدالله نوراللهى ـ سید مهدى حسینى لاجوردى ـ محمد موحدى لنکرانى ـ حسین نورى ـ علی‌اصغر مروارید ـ على مشکینى ـ ابوالقاسم خزعلى ـ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى ـ مهدى الحائرى الطهرانى ـ ناصر مکارم ـ جعفر سبحانى ـ عباس محفوظى ـ على دوانى ـ سید حسین

ناوبری کتاب