صفحه ۷۳۲

متن اعلامیة حوزة علمیة قم دربارة جنایات رژیم شاه در کشور به تبعیت از آمریکا و رژیم اشغالگر فلسطیناسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص224.

تاریخ:541351
بسمه تعالى
"و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون"
هر شب ستاره به زمین می‌کشند و باز ____ این آسمان غمزده غرق ستاره‌هاست

هر چند روزى خبر اعدام گروهى دیگر از جوانان عزیز کشور به دست جلادان رژیم شاه، گوش ملت ما را می‌خراشد و مردم ایران را در ماتم و عزاى تاز‌‌هاى فرو می‌برد.

جوانان ارزنده کشور گروه گروه به محاکمه‌‌هاى نظامى کشانده می‌شوند و جوخه‌‌هاى آتش به زندگى آنان خاتمه می‌بخشد.

اکنون سیاست آمریکا و اسراییل بر این شده که مزدورانشان در ایران، درندگى خود را به نهایت درجه خود برسانند و براى اجراى همین سیاست بود که در مدتى کمتر از سه ماه قریب سى انقلابى رزمنده را که از تسلیم و تزلزلشان مأیوس بودند و آنان را همچون کوه استوار می‌دیدند، تیرباران ساختند و در همین اواخر نیز رزمندگان با ایمانى چون حنیف نژادها، سعید محسن‌ها، بدیع‌زادگان‌ها، ناصر صادق‌ها، باکری‌ها از بنیان گذاران "سازمان مجاهدین خلق ایران" را اعدام کردند و از همین راه، خصلت دست‌نشاندگى و ضد اسلامى خود را آشکارتر نمودند. رزمندگان مجاهدى را شهید ساختند که اصالت‌‌هاى فکرى اسلامى و دید صحیح و انقلابى از قوانین آزادیبخش قرآن، تعیین کنندة جهت جنبش آنان بوده و مرگ شرافتمندانه خود را "لقاء الله" می‌دانستند.

به دنبال این آدمکشیها، روحانیون مترقى حوزة علمیه قم، به منظور اعتراض به این وحشیگریها و نیز اعلام پشتیبانى از اهداف مقدس و اسلامى این رزمندگان مسلمان، مجلس ترحیم و سخنرانى در مدرسه فیضیه، تشکیل دادند و تظاهرات برپا ساختند و درودها به خمینى و روح شهیدان سرافراز فرستادند و مرگها نثار شاه و دیکتاتور کردند. این همبستگی‌ها و پشتیبانی‌ها، بطورى رژیم شاه را به وحشت انداخت که به نابودى حوزه علمیه قم تصمیم گرفت و تاکنون بیش از سیصد نفر از طلاب و مدرسین حوزة علمیه را دستگیر و به زندانها و یا سر باز خانه‌ها فرستاده‌اند و این دستگیریها با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد. همان وحشتى که بر اثر آن هزاران نفر در زندان‌‌هاى شاه به چشم می‌خورند و بیش از

ناوبری کتاب