صفحه ۷۱۸

گزارش‌ خبر
به: 312هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص1241. تاریخ: 14351 از: 20 هـ 12 شماره: 11813/20 هـ 3 منبع: 724 منشأ: منتظری موضوع: شیخ حسینعلى منتظرى

شیخ حسینعلى منتظرى به علت ضعف اعصاب در تهران به دکتر واعظى مراجعه و چند روز در بیمارستان بسترى شد و فعلاً، به طورى که سید على غیورى اظهار داشته، جهت رفع کسالت به شمال مسافرت نموده و امکان دارد در لاهیجان باشداین مسافرت در خاطرات به این گونه آمده است: "یک وقت در نجف‌آباد به آسم شدید و همچنین به تشنج مبتلا شدم و مدتى گرفتار بودم، مرحوم آقاى حاج على بابایى در تهران شنیده بود و در نجف‌آباد به دیدن من آمد و اصرار کرد براى معالجه به تهران بروم، بالاخره با اصرار ایشان به تهران آمدم و ده روز در بیمارستان آریا بسترى شدم، طبیب معالج من در این مدت مرحوم دکتر سامى بود. در آن هنگام مرحوم محمد تازه فرارى شده بود و ما از او هیچ خبرى نداشتیم و قهرا براى او هم نارحت بودیم، پس از بهبودى نسبى آقایان دکترها سفارش کردند مدتى به جاهایى که تا به حال نرفته‌ام مسافرت کنم، به معیت آقاى آقامرتضى اخوى‌زاده از تهران به قزوین و سپس زنجان و تبریز و اردبیل و رشت حرکت کردیم و شهرهاى شمال را تا گرگان شهر به شهر با اتوبوس دور زدیم، و چون ساواک روى من حساس بود شناسنامه همراه نبردیم و قهرا مهمانخانه‌ها ما را نمى‌پذیرفتند، در بعضى شهرها که آشنا داشتم در منزل آنان وارد مى‌شدیم؛ از جمله در تبریز منزل آقاى شربیانى، در اردبیل منزل مرحوم حاج سید غنى، در بندر غازیان منزل مرحوم حاج سید جواد حسنى و در سارى منزل آقاى نظرى وارد شدیم، و در شاهى ـ قائم شهر فعلى ـ تقریبا همه علماى آنجا، آقایان محمدى، دارایى، نوریان، گرجى، صبورى و روحانى پذیرایى شایانى از ما کردند و یک هفته آنجا ماندیم، و بعد ساواک سارى فهمیده بود و ـ بنا بر آنچه براى من نقل شد ـ مزاحم آقایان شده بود؛ و در بعضى شهرها هم در اثر نداشتن جا و آشنا خیلى صدمه خوردیم. بالاخره آن مسافرت براى من خیلى جالب و جذاب بود و بسیارى از رفقا و دوستان حوزوى را زیارت کردم، از جمله در تبریز مرحوم آیت‌الله قاضى طباطبایى و آیت‌الله حاج شیخ عبدالله مجتهدى را زیارت کردم"، ج 1، ص 294 ـ 293. . نامبرده، 20 تا 27251، در تهران بوده و از شیخ علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى دیدن نموده و ضمن ملاقات اظهار داشته که در زلزله فارس شیر و خورشید رسیدگى می‌کند، اما یک عده کاسب و پیله ور، که پول آنها نزد زلزله زدگان بوده، بیچاره شده‌اند. ممکن است از طرف تجار بازار براى آنها اعانه جمع‌آورى بشود، چون مقلد خمینى می‌باشند. نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: نظرى ندارد.بیدار. نظریه سه شنبه: در مورد مراجعت یاد شده از شمال و مسافرت به قم طى 11768/ هـ 11351 خبر داده شده است.سپاهی. نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه مورد تأیید می‌باشد.پاد.

ناوبری کتاب