صفحه ۷۱۰

گزارش خبر
از: 20ه‍ 12یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 27، ص190. تاریخ: 20251 به: 312 شماره: 11130/ 20 ه‍ 12
موضوع: جلسه هفتگى عده‌اى از روحانیون

از ساعت 0700 الى 0900 روز 16251 جلسه هفتگى روحانیون با شرکت شیخ على اصغر مروارید، شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتی، شیخ حسین کاشانی، شیخ حسن لاهوتی، شیخ محمدرضا مهدوى کنی، در منزل سید على غیورى واقع در ابن بابویه کوچه جواد پلاک 17 تشکیل گردید. محلاتى اظهار نمود دیروز به اتفاق شیخ حسینعلى منتظرى از شیخ علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى دیدن کردیم وى افزود خانم‌ها‌ ‌هاشمى و خانم دکتر مفتح که همسایه‌ ‌هاشمى است براى دلجوئى از زنانى که در قم منزل آیت‌الله شریعتمدارى متحصن شده‌اند به قم رفته و موقع ملاقات با زنان مذکور چند ساعتى توقیف شده بودند بعد لاهوتى گفت مدتى پیش راجع به خرید خانه براى من که فعلاً ماهى هفتصد تومان اجاره می‌دهم و منبر هم نمی‌روم صحبت شد و با اینکه خمینى هم اجازه داده است که شما نمایندگان براى من خانه‌اى تهیه کنید هنوز خبرى نشده مهدوى گفت من ده هزار تومان براى خانه شما گذاشته‌ام غیورى و محلاتى هم هر کدام گفتند ده هزار تومان هم ما می‌دهیم مهدوى افزود از بازار هم امید ده هزار تومان هست شما یک خانه شصت هزار تومانى در نظر بگیرید و مذاکره کنید لاهوتى اظهار نمود خانه من باید 150هزار تومانى باشد و خانواده من در خانه 60 هزار تومانى زندگى نمی‌کنند. مروارید گفت سید محمد صادق لواسانى که همه پولها را می‌گیرد چرا خانه براى شما نمی‌خرد بعد مدت یک ساعت بین محلاتى و مروارید نزاعى در گرفت موضوع اختلاف این بود که مروارید به خمینى اعتراض می‌کرد که چرا سید محمد صادق لواسانى که در مبارزه نیست باید وکیل او باشد و محلاتى از وى دفاع می‌نمود.

نظریه شنبه: بنظر می‌رسد که شیخ حسینعلى منتظرى براى ملاقات‌ ‌هاشمى رفسنجانى به تهران آمده باشد. و گویا در منزل شخصى به نام معینى وارد شده باشد. نظریه یکشنبه: نظرى ندارد. آساى نظریه سه شنبه: نظرى ندارد. سپاهی نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. پاد

ناوبری کتاب