صفحه ۷۰۸

از: 10 هـآیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ص 97. تاریخ: 21151 به: 312 شماره: 5529/10 هـ موضوع: انعکاس پخش جزوات شهید جاوید در شهرستان قم

پس از پخش جزوات استفتائیه‌‌هاى علماء در مورد کتاب شهید جاوید در اصفهان و حومه پاره‌اى از طلاب که از قم به اصفهان آمده بودند و جزوات فوق را دریافت داشته بودند آنها را با خود به قم برده و در اختیار سایر طلاب گذارده‌اند که نتیجتاً اکثریت طلاب طرفدارکتاب شهید جاوید و پیروان خمینى و منتظرى در قبل از ماه محرم گذشته به منزل آیت‌الله گلپایگانى حمله‌ور شده و قصد کشتن او را کرده‌اند بطوریکه یک روز آیت‌الله گلپایگانى در منزل خود و در حضور اجتماع طلاب فریاد بر آورده است که مرا راحت بگذارید و اگر قصدکشتن مرا دارید من در اختیار شما هستم.

نظریه شنبه ـ 1ـ پخش جزوات فوق الذکر دودستگى عجیبى بین طلاب قم بوجود آورده بطوریکه افکار آنان از همه جا قطع و فقط متوجه این نشریه گردیده است.

2ـ سر و صدایى که درباره این موضوع در قم بوجود آمده در هنگام ماه محرم و صفرکه طلاب براى وعظ و تبلیغ به سایر شهرستانها منجمله خوزستان رفته‌اند در آن مناطق نیز این مطالب عنوان شده است.

نظریه یکشنبه: توسط یکى از همکاران مقدارى دیگر از استفتائیه‌‌ها در قریه قهدریجان پخش که اصر مطلوبى داشته است. دانشگر

ناوبری کتاب