صفحه ۷۰۶

گیرنده: مدیریت کل اداره سوم، 312فقیه عالقیدر، ج 1، ص83. تاریخ: 15151 فرستنده: ساواک قم شماره:131/21 عطف: 134/312 ـ8151 موضوع: شیخ حسینعلى منتظری

همانطور که کراراً بعرض رسیده وجود نامبرده بالا در این شهرستان خود موجب فساد و موجد کانون فعالیت‌‌هاى روحانیون افراطى طرفدار خمینى است. وى اصولاً فردى معتقد به خمینى بوده و روى این مسأله تعصب خاصى دارد و به این شکل نیز در حوزه مشهور می‌باشد. و چناچه شخصاً نیز بظاهر مبادرت به فعالیت له خمینى ننماید باطناً وسیله ایادى خود که تعداد آنان نیز در حوزه قابل توجه است اقداماتى انجام خواهد داد که لااقل منجر به توزیع اعلامیه خواهد شد کما اینکه در تظاهرات اخیر به نفع خمینى کاملاً فعالیت‌‌هاى وى و تحریکات عوامل او مشهود بوده است گذشته از این وجود وى در منطقه خود نقطه اتکا و باعث دلگرمى روحانیون افراطى است و با توجه به موقعیت خاصى که از نظر پایگاه روحانیت در قم موجود است اقامت وى از نظر این ساواک در این شهرستان به مصلحت نمی‌باشد خاصه اینکه با تحقیقات غیرمحسوسى که وسیله منبع 212 از مستخدم منزلش بعمل آمده وى اظهار داشته که فعلاً منتظرى براى رفع هرگونه شبهه‌اى کسى را به منزل نمی‌پذیرد تا به اصطلاح اوضاع آرام شده و مجدداً درس را شروع کند. با توجه به موارد معروضه در صورت تصویب و موافقت به نامبرده ابلاغ شود که بکلى قم را ترک و مانند اسلامى تربتى در شهرستان دیگرى اقامت نماید.

رئیس ساواک قم ـ مهران

ناوبری کتاب