صفحه ۷۰۲

گزارش خبر
از: 20ه‍ 12 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 27، ص 179. تاریخ: 221250 به: 312 شماره: 141944/ 20ه‍ 10
موضوع: جلسه هفتگى عده‌اى از روحانیون

از ساعت 0800 الى 1000 روز 191250 جلسه با شرکت شیخ حسین کاشانی، شیخ محمد حسن طاهرى اصفهانی، شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتی، شیخ حسن لاهوتی، شیخ محمد امامى کاشانى و سید على غیورى در منزل شیخ على اصغر مروارید تشکیل گردید. لاهوتى اظهار داشته مناقبى در مسجد بزازها خیلى از دولت و هویدا تعریف کرده است و بهتر از این نمی‌شد تعریف نمود.

محلاتى عنوان نمود در بازار زنها جلو آیت‌الله خوانسارى را گرفته‌اند بقیه هم فرار کرده‌اند لاهوتى افزود اگر این هدف را داشته‌اند خوب بود قبلاً ما اطلاع پیدا کرده و به آنها کمک می‌نمودیم مروارید اظهار داشت با اینکه دولت فعلاً ما را در این قبیل کارها در حاشیه می‌داند آن همه برایمان پاپوش درست می‌کند تا چه رسد به اینکه در اصل کار دخالت کنیم. فعلاً ما چون مخالف دولت هستیم با این امور موافقیم ولى نه آنکه مستقیماً وارد شویم. وى افزود مقتولین همه کمونیست نبوده‌اند. پس از پایان جلسه امامی، کاشانی، محلاتی، لاهوتی، طاهرى و غیورى براى عیادت شیخ حسینعلى منتظرى که در اطاق شماره 54 بیمارستان آریا واقع در خیابان وصال شیرازى بسترى است رفتند و پس از آن به ملاقات شیخ محمد تقى فلسفى به منزل نامبرده مراجعه نموده و عده‌اى از روحانیون از جمله سید محمد صادق لواسانی، عبدالرضا حجازی، عبدالرسول حجازی، مرتضى انصارى خراسانى و شیخ شیروانى قمى نیز در آنجا حضور داشتند. در منزل فلسفى موضوع مطرح نشد فقط شیخ شیروانى مطالب خنده‌آورى براى حاضرین تعریف می‌کرد ضمناً امامى کاشانى گفت دکتر على شریعتى در حسینیه ارشاد به حوزه علمى قم حمله کرده و مطالب مغرضانه‌اى گفته است. نظریه شنبه: نظرى ندارد نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آسای نظریه سه شنبه: نظرى ندارد سپاهی. نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. پاد

ناوبری کتاب