صفحه ۶۹۹

گزارش خبر
به:19 هـ تاریخ: 301150 از:19 هـ ب شماره: 3846/19هـ ب موضوع: کتاب شهید جاوید

حاج احمد حائرى محضردار ضمن صحبت با عبدالرسول افضلى شغل خیاط اظهار داشته به عقیده من کتاب شهید جاوید درست و صحیح است دستگاه می‌خواهد آنها را هو کند اینها اگر هم چیزى ننوشته‌اند مثال آنها به حکم خلافت على على السلام می‌باشد که خلیفه مسلمین بوده و هم جنبه معنوى داشت این 2 نفر باسواد اشتباه نمی‌کنند به عقیده بنده چون طرفداران گذشته خمینى هستند و زندانها کشیده‌اند و با زحماتى به ایران آمده‌اند و از خمینى هم سؤال کرده‌اند که شما همیشه دم از دانشگاه و دانشجو می‌زنید این افراد پاى بند هیچ مرامى نیستند و نماز نمی‌خوانند جواب گفته بود ما با این افراد کار داریم چون مملکت را اینها باید اداره کنند حاج احمد حائرى اضافه نمود با این ترتیب این 2 نفر که باسواد هم هستند اشتباه نمی‌کنند و دستگاه همیشه هوشیار است که اینگونه افراد را هو کنند مثلاً در چند سال قبل یک عالم روحانى را در نجف هو کردند و چون دیدند روز به روز نفوذش زیاد می‌شود و سر و صدا راه انداختند که آقا سنى است حال من باور نمی‌کنم این 2 نفر (صالحى و منتظری) اشتباه بکنند و وادار کرده‌اند چاپخانه این را چاپ کرده که آنها در نظر مردم بی‌اعتبار شوند.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: نحوه تهیه جزوه مذکور از نظر نوع کاغذ قطع نوع چاپ و افرادى که به عنوان نویسنده نامه‌ها معرفى شده‌اند مشکوک بوده و اصولاً مطالعه کنندگان را به شک و شبهه می‌اندازد و از طرفى افراد متعصب مذهبى اینگونه موارد را در مجالس دینى و خصوصى و از طریق مکاتبه و یا مراوده با شهرستانهاى دیگر مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهند و بدیهى است در اثر تعاطى افکار و مشاورات موضوع به نحوى روشن خواهد گردید.سوگند نظریه 19 هـ ب ـ خبر و نظریه یکشنبه صحیح است. نظریه چهارشنبه: نظریه 19 هـ ب مورد تأیید است. وارسته اصل در 61137 است. در پرونده منتظرى بایگانى شود.

ناوبری کتاب