صفحه ۶۹۶

گزارش خبر
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص162. تاریخ: 301050 از: 20 ى 12 شماره: 140381/20 ى 12 موضوع: شیخ حسین لنکرانی

از ساعت 1930 الى 2230 روز 221050 جلسه‌اى با شرکت عده‌اى در حدود بیست نفر از جمله احمد انتصاری، احمد شیرازى کارمند شرکت نفت، ابراهیم طاهرى لنگرودى طلبه کتابخانه چهلستون مسجد جامع، ابراهیم اسماعیلی، اسدالله نقاش‌زاده کارمند ثبت، حاج سید محمود میرافشار شغل معمار، شیخ حسین چیت‌چیان صاحب کتابفروشى مرتضوى در بازار بین‌الحرمین، حسین مجاهد، محمدحسن توسلی، دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانى و چند نفر دیگر در منزل نامبرده بالا تشکیل گردید. احمد شیرازى اظهار داشت درباره ابوالفضل برقعى و علامه وحیدى که در سنا به خمینى توهین کرده‌اند، تحقیق نموده، برقعى از آیت‌الله شریعتمداری، شرکت نفت و اوقاف حقوق می‌گیرد. لنکرانى گفت از عربستان سعودى هم حقوق می‌گیرد و افزود علامه وحیدى در زمان استیلاى انگلیس بر نفت ایران در کرمانشاه رابط شرکت نفت بود و حالا مزد جاسوسی‌اش را گرفته، سناتور شده است والا سواد ندارد و کلمه علامه پیشوند فامیل او است. چند نفر طلبه که در جلسه حضور داشتند، عنوان نمودند به مناسبت اعتراض به توهین پروفسور جمشید علم و علامه وحیدى در مجلس سنا به خمینی، شیخ ابوالقاسم خزعلى در مدرسه فاطمیه قم درس تفسیر قرآن را تعطیل نموده و درس منتظرى نیز تعطیل و طلاب با شعار زنده باد خمینى به خیابان آمده که به وسیله مأمورین انتظامى و امنیتى متفرق شده‌اند. لنکرانى گفت فرح در سنا گفته که من و خمینى ایرانى نیستیم، ولى دستگاه صلاح ندیده اسم خمینى را چاپ کند.

حسین مجاهد کار سارقین بانک انتصاریه را ستایش کرده و گفت اینها از رفقاى پویان هستند و نشید رئیس بانک سابقاً معاون بانک ملى آیزنهاور بوده که چند نفر از سارقین آنجا را معرفى کرده و حالا انتقام پس می‌دهد. ابراهیم اسماعیلى به‌طور خصوصى اظهار داشت 12 روز قبل تیمورى مأمور سازمان از ساعت 1000 تا 1200 نزد لنکرانى آمده و مصاحبه کرده است لنکرانى به او گفته بود روزنامه لوموند را شما باعث شدید که همه مردم بشناسند، من

ناوبری کتاب