صفحه ۶۹۳

تصویر کتاب شهید جاوید دست خط آیت الله صالحى نجف‌آبادى دربارة استفتائیه‌هاى روحانیون از مراجع تقلید دربارة کتاب شهید جاوید.

ناوبری کتاب