صفحه ۶۹۰

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص191. تاریخ: 20950 از:20ى 12 شماره: 14267/20ى 12

موضوع: شیخ حسینعلى منتظری

نامبرده بالا در تاریخ 18950 در قم در یک مذاکره خصوصى اظهار داشت شیخ مرتضى مطهرى براى وساطت آیت‌الله شریعتمدارى به منظور آزادى شیخ علی‌اکبر‌‌هاشمى رفسنجانى به قم آمده است شیخ حسینعلى منتظرى درباره پسرش محمد در حالى که گریه می‌کرد گفت مدت 6 ماه است که از وى خبرى ندارم شاید هم دستگیر شده باشد. نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. ضمناً تحقیق مستقیم از حسینعلى منتظرى باعث شناسایى شنبه خواهد شد. آسای نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. سپاهی نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است. پاد (س ش264)

ناوبری کتاب