صفحه ۶۸۵

از: 312 تاریخ: 12750 گزارش

درباره استفتائیه‌هاى طلاب و روحانیون از مراجع تقلید در مورد کتاب شهید جاوید. محترماً به استحضار می‌رسد:

همانطور که قبلاًً به عرض رسیده انتشار کتاب شهید جاوید توسط صالحى نجف‌آبادى و در بین علما و روحانیون در شهرستانهاى مذهبى سر و صدایى ایجاد و اکثر روحانیون از انتشار کتاب مزبور که در آن اطلاع امامان از عالم غیب نفى گردیده ناراحت و آن را مخالف با شئونات مذهبى دانسته‌اند.

اینک ساواک اصفهان گزارش نموده است که عده‌اى از طلاب و روحانیون نامه‌هاى استفتائیه‌اى به مرعشی، گلپایگانی، محمد تقى نجفى بروجردى و حائرى نوشته و از مشارالیهم خواسته‌اند که نظریات خود را در مورد طبع و انتشار مطالب کتاب شهید جاوید در ذیل استفتائیه‌اى بیان نمایندبراى اطلاع از نظرات آقایان نامبرده و برخى دیگر، رک: سرگذشت کتاب شهید جاوید، رضا استادی، ص 192 ـ 183. که علماى فوق الذکر، نویسنده کتاب و تقریظ‌نویس آن (حسینعلى منتظری) را منحرف خوانده و خواسته‌اند که از مطالعه این‌گونه نوشته‌ها خوددارى نمایند.

ساواک مزبور افزوده استفائیه‌هاى فوق الذکر به صورت فتوکپى در اصفهان و نجف‌آباد به صورت پراکنده پخش گردیده و به علت هزینه‌اى که جهت تهیه کننده داشته کمتر در دسترس همگان قرار گرفته است و افزوده چنانچه اقدامى به عمل آید که کلیة روحانیون و متعصبین مذهبى از نظریات نویسنده و کتاب و علماء آگاه گردند و این نوشتجات به صورت دفترچه‌اى چاپ گردد بهره بردارى قابل توجهى براى تضعیف طرفین خواهد گردید. نظریه:

با توجه به مراتب بالا چنانچه اقدام به چاپ استفتائیة‌ مذکور به صورت دفترچه‌اى گردد موقعیت حسینعلى منتظرى و گلپایگانى و دیگر طرفداران خمینى بیش از پیش در اصفهان،

ناوبری کتاب