صفحه ۶۷۹

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص164. تاریخ: 14650 از: ساواک استان اصفهان شماره: 9337/10ی

درباره: ملاقات با شیخ حسینعلى منتظرى
پیرو: 8366/10ى 3550

ساعت 1000 روز یکشنبه 14650 رئیس امنیت داخلى به اتفاق رهبر عملیات مربوطه به نجف‌آباد عزیمت و در منزل منتظرى و با حضور چند نفر از روحانیون آن شهرستان با وى ملاقات نموده‌اند. ضمن صحبت‌هاى مختلف منتظرى اظهار داشته است که از فرزندش تاکنون هیچگونه اطلاعى به وى نرسیده فقط چندى پیش شنیده است که محمدعلى در لبنان به سر می‌برد و اینکه این خبر تا چه اندازه صحت داشته باشد نمی‌داند چون نه پیامى از او به وى رسیده است نه نامه‌اى گرچه اگر هم نامه‌اى برایش برسد حتماً به دست او نخواهد رسید. در مورد مسافرتش به قم اضافه کرده چون هنگام درس فرا رسیده و شاگردانش سرگردان مانده‌اند ترتیبى داده شود که به قم مسافرت نماید و به گفته خود افزوده است گرچه می‌دانم تا بعد از برگزارى جشن‌ها چنین اجازه‌اى به من نخواهند داد ولى تمام فکر و ذکرم به دنبال شاگردانم در قم می‌باشد چون بعد از مهرماه هم ماه مبارک رمضان است و درس تعطیل می‌گردد و این خود باعث رکودى عظیم در جلسات درس می‌شود. که البته قول مساعدى به وى داده نشده است. این ملاقات در ساعت 1100 همان روز خاتمه یافته است.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان. تقوى

آقاى وثوقى ـ بررسى و اقدام شود. 22650

ناوبری کتاب