صفحه ۶۷۶

محمدعلى را به دست من بسپار من کاملاً از او حفاظت می‌کنم و جاى امنى که آزاد هم باشد برایش تهیه می‌کنم و مدتى او را کنترل می‌کنم که هر کتابى را مطالعه نکند و کتابهائى در اختیارش می‌گذارم که خواندن آن انسان را خونسرد و آرام می‌کند بعد که روحیه‌اش عوض شد وسایلى ایجاد می‌کنم که دستگاه کارش نداشته باشد ولى منتظرى جوابى نداد بعد صحبت از کتاب شهید جاوید به میان آمد قادرى اظهار داشت که منتظرى گفت من نمی‌خواستم به این کتاب تقریظ بنویسم محمدعلى مرا وادار کرد منتها منتظرى حاضر نیست این مطلب گفته شود چون نمی‌خواهد بگوید که من هم تحت تأثیر پسرم قرار گرفتم و روى همین اصل هم به کلى وجهه سابقش را در نجف‌آباد از دست داده ـ حسن فرزند آذرى اظهار داشت که پسر منتظرى به طور قطع و مسلم در قم نیست می‌گویند از مرز خارج شده و به افغانستان رفته است.

در این وقت قادرى اعلامیه‌اى از جیب خود بیرون آورد و به طلبه‌اى داد گفت مربوط به 13 رجب و جشن تولد حضرت علی(ع) در مسجد موغار در اردستان اصفهان است.

نظریه شنبه: حسینعلى قادرى پیرمردى است 60 ساله اهل نجف‌آباد اصفهان و به طوری‌ که خودش اظهار می‌داشت فعلاً ساکن قم است. عین اعلامیه مذکور که به امضاى قادرى است جهت شناسایى نامبرده به پیوست تقدیم می‌گردد.

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش صحیح است از اظهارات قادرى مشخص می‌شود که روابط نزدیکى با منتظرى دارد ضمن تقدیم عین اعلامیه مذکور به استحضار می‌رساند آن چه به نظر می‌رسد منظور نامبرده از درج یک بیت شعر در بالاى اعلامیه با توجه به نزدیکى زمان برگزارى جشن‌هاى شاهنشاهى بدون نظر نبوده و قابل بررسى است ضمناً وى در این ساواک فاقد سابقه می‌باشد مقرر فرمایید چنانچه در آن اداره کل از مشارالیه سابقه موجود است خلاصه‌اى از آن را ضمن اعلام نظر درباره مشارالیه به این ساواک ارسال دارند. شراره

نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش صحیح است این شخص فرد سالمى به نظر نمی‌آید شعرى که در ابتداى اعلامیه وى درج گردیده قابل بررسى است فعلاً بایستى مشخص شود محل اقامت وى کجاست و دوستان و معاشرین وى چه اشخاصى هستند. شرربار

نظریه 21 ـ ى ـ در مرخصى می‌باشد. آقاى وثوقی

بررسى و بهره‌بردارى و نسبت به شناسایى بیشتر محمدعلى منتظرى و حسینعلى قادرى و چگونگى امکان... سیاسى آنان اقدام و پاسخ ساواک مربوطه...

ناوبری کتاب