صفحه ۶۶۸

گزارش خبر
خیلى فورى
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 14، ص447. تاریخ: 24550 از: 20 ى 12 شماره: 10816/20 ى 12 تلفنگرام:1425

یکى از طلاب مدرسه فیضیه قم به نام تقوى در تاریخ 24550 در یک مذاکره خصوصى اظهار داشته حسن تهرانى و محمد مصطفوى تصمیم داشته‌اند نامه‌اى که خمینى به کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور نوشته و طومارهائى که از نجف براى دوستانش فرستاده است و رونوشت آن را به دست آورده‌اند، به صورت اعلامیه‌هایى تهیه و قرار است تا بعدازظهر روز جارى آماده شده تا در مجلس ختم برادرزاده خمینى در مسجد ارک توزیع نمایند. ضمناً حسن تهرانى و محمد مصطفوى چند روز قبل به اصفهان رفته و حسن تهرانى مراجعت ولى مصطفوى کماکان در اصفهان اقامت دارد.

نظریه شنبه: احتمالاً ربانى شیرازى براى شرکت در مجلس مذکور و تهیه اعلامیه مورد بحث به تهران آمده است.

نظریه یکشنبه: 1ـ با توجه به مسافرت‌‌‌هاى پى در پى این افراد به اصفهان، به نظر می‌رسد کلیه فعالیت‌‌‌هاى طرفداران خمینى در تهران با مشورت شیخ حسینعلى منتظرى که در نجف‌آباد اصفهان سکونت دارد انجام می‌گیرد.

2ـ تحقیق مستقیم از تقوى باعث سوختن منبع خواهد شد.

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. ضمناً به منابع مربوطه در این مورد آموزش لازم داده شده و مراتب به ساواک بازار جهت اطلاع به مأمورین انتظامى ابلاغ گردیده است که در صورت مشاهده موزعین اعلامیه مزبور را دستگیر نمایند.

اقدامات انجام شده:

1ـ به ساواک تهران اعلام گردید چنانچه مفاد گزارش خبر مزبور مورد تأیید می‌باشد، با توجه به دستورالعمل‌‌‌هاى صادره نسبت به دستگیرى محمد مصطفوى و حسن تهرانى و اشخاص دیگرى که در زمینه تهیه و توزیع اعلامیه مذکور فعالیت می‌نمایند اقدام گردد.

ناوبری کتاب