صفحه ۶۶۴

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص151. تاریخ: 11550 از: 20ی12 شماره: 10421/20ی12

موضوع: محمدعلى منتظرى
پیرو: 10369/20ى 12 ـ 9550

در تاریخ 8550 یک شخص ناشناس که قبلاً از طرف شیخ حسینعلى منتظرى نزد‌‌هاشمى رفسنجانى آمده بود که با توصیه او فلسفى در مورد دستگیر کردن محمدعلى منتظرى از سازمان امنیت سؤالى بکند، اظهار داشت غیورى چگونگى را از فلسفى پرسیده او گفته محمدعلى دستگیر نشده است ناشناس اضافه نمود یک موضوعى که شیخ حسینعلى را ناراحت کرده اینست که اخیراً یک نامه ماشین شده به امضاء ارادتمندان شما خطاب به شیخ حسینعلى نوشته‌اند و در منزلش انداخته‌اند و در آن نامه ذکر کرده‌اند که آقاى تجریشى از قول جواد محمدى خبرهاى وحشت‌انگیزى از محمدعلى دارد لذا من از طرف شیخ حسینعلى آمده‌ام از جواد محمدى تحقیق بکنم و ببینم که او چه خبرى از وضع محمدعلى دارد. هاشمى رفسنجانى به ناشناس گفت پس این حرف را جاى دیگر نزن چون ممکن است او را تحت فشار بگذارند.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: نظرى ندارد. آمال

نظریه سه‌شنبه: از طرف رئیس بخش 12 ـ رضوی

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. اداره کل اداره سوم 11550

ناوبری کتاب