صفحه ۶۶۲

گزارش خبر
شمارة 10368/20هـ12ـ9550 ـ منبع 1585هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص1131. موضوع: سید على غیورى واعظ

نامبرده بالا به ‌هاشمى رفسنجانى گفت: "چون من بعد از ظهر امروز 5550 عازم اصفهان هستم، می‌خواهم بدانم در مورد سفارش آقاى حسینعلى منتظرى نتیجه چه شد". هاشمى گفت: "قرار بود فلسفى پس از تماس با سازمان امنیت چگونگى را به من اطلاع بدهد، ولى تا حالا خبرى نشده. شما در ساعت1100 جریان را از فلسفى بپرسید".

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

توضیح یکشنبه: سفارش حسینعلى منتظرى در مورد پسرش محمدعلى بوده که جریان طى گزارش جداگانه به استحضار رسیده است.

نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

رو نوشت برابر با اصل است. اصل در پرونده 96190 بایگانى است.

در پرونده 12550 بایگانى شود. 17550. (س ش250)

ناوبری کتاب