صفحه ۶۶۰

گزارش خبر
از: 20/هـ12 تاریخ: 10450 به: 312 شماره: 9418/20هـ12
موضوع: اختلاف عده‌اى از روحانیون بر سر کتاب شهید جاویدشیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، ص350.

شیخ حسین لنکرانى درباره سخنرانى دکتر جواد مناقبى در مسجد ارگ که بر علیه شهید جاوید مطالبى گفته بود اظهار داشت بسیار منبر خوبى بود باید دهان او را بوسید و در جواب دوستش که عنوان نمود به شیخ حسینعلى منتظرى هم حملاتى کرده است گفت چشم منتظرى کور شود من پدر اینها را می‌سوزانم. از طرف دیگر شیخ جعفر شجونى و محلاتى بر علیه مناقبى صحبت‌هایى می‌کنند و چند نفر از قبیل جعفرى اصفهانى کروبى و خلیلیان قمى تصمیم گرفته‌اند که به اتفاق چند نفر دیگر به منزل مناقبى رفته و او را کتک بزنند ولى خلیلیان با این کار فعلاً مخالفت نموده و چون کروبى به اهواز مسافرت کرده است این کار به وقت مراجعت وى موکول گردیده است.

نظریه شنبه: در حال حاضر اگر اختلاف این عده از روحانیون به نحوى بیشتر شود و بخصوص که ماه رمضان در پیش است می‌توان بهره‌بردارى نمود چون تمام طرفداران خمینى سعى می‌نمایند که این اختلاف را از بین ببرند.

نظریه یک‌شنبه: چون در کتاب شهید جاوید مطالبى مغایر با عقاید شیعیان نوشته شده و شیخ حسینعلى منتظرى که نماینده خمینى است در کتاب مذکور تقریظ نوشته است باعث اختلاف بین عده‌اى از روحانیون و طرفداران خمینى شده است.

ناوبری کتاب