صفحه ۶۴۷

به: مدیریت کل اداره سوم 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص123. تاریخ:14350 از: ساواک قم شماره: 442/21

درباره: محمد على منتظرى
پیرو شماره 412/21ـ 10350

همانطور که طى شماره پیروى به استحضار رسیده پس از یک سلسله مراقبت دقیق وسیله عوامل تیم تعقیب و مراقبت از اعمال و رفتار و مراکز تردد نامبرده این نتیجه حاصل می‌شود که مشارالیه از صبح 13350 مکرر به مدرسه فیضیه رفت‌ و آمد داشته و با طلاب مختلف به تبادل نظر پرداخته و بالاخره بعدازظهر به اتفاق یکى از طلاب مکلا که هویتش روشن نیست به بازار رفته و با خرید یک عدد چمدان به مدرسه فیضیه مراجعت می‌نماید. مراقبت از نامبرده به طور مستمر تا ساعت 30/23 ادامه و فرد مکلا در معیت محمدعلى با چمدان ازمدرسه فیضیه خارج وبه طرف منزل پدرمحمدعلى حرکت و همین که قصد ورود به منزل را می‌کنند مأمورین مراقبت که به طرز حمل و سنگینى چمدان مشکوک می‌گردند با استفاده از وحشت دو نفر آنها را تهدید ونامبردگان چمدان را به زمین گذاشته وبه داخل خانه منتظرى که قبلاً دق‌الباب شده بود وارد می‌گردند مأمورین مراقبت با اغتنام فرصت چمدان را حمل و تحویل می‌نمایند و پس از دریافت چمدان از مأمورین بلافاصله با تشریک مساعى شهربانى و استفاده از مأمورین شهربانى منزل مسکونى منتظرى با حضور ایشان و اطاق محمدعلى که به صورت آشفته‌اى جلوه می‌کرد بازرسى و در نتیجه حسینعلى منتظرى و احمد فرزند دیگر وى دستگیر و در بازرسى اشیائى طبق صورت پیوست بدست آمده که در اجراى اوامر صادره حسینعلى منتظرى همراه چمدان حاوى مدارک مندرجه در لیست مدارک مکشوفه در معیت آقاى زند وکیلى رهبر عملیات و مراقبت کامل به مرکز اعزام و ساواک در نظر دارد با آزاد کردن احمد برادر محمدعلى منتظرى و مراقبت دقیق از مشارالیه نسبت به دستگیرى محمدعلى منتظرى و شناسایى و

ناوبری کتاب