صفحه ۶۴۲

از: 10/ هـآیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج2، ص26. تاریخ: 21250

به: 312 شماره: 6293
موضوع: جلسه روحانیون در قم

در هفته گذشته عده‌اى از روحانیون اصفهان به قم مسافرت و ضمن تماس با آیت‌الله گلپایگانى و شریعتمدارى در جلسه معارفه‌اى که در منزل آیت‌الله شریعتمدارى و در منزل ایشان تشکیل یافته است موضوعات مختلف زیر مورد بحث قرارگرفته است:

(1) ـ روحانیون در مورد کتاب شهید جاوید نظر آیت‌الله گلپایگانى را استفسار نموده‌اند که آقاى گلپایگانى اظهار داشته است من با شیخ حسینعلى منتظرى تماس گرفته‌‌ام و موضوع تقریط نویسى ایشان را با او در میان گذارده ام ولى آقاى منتظرى در اظهار نظر خود پابرجا مانده و هیچ حاضر نشده است که از عقایدش صرفنظر نماید. آقایان گلپایگانى و شریعتمدارى به اتفاق اظهار داشته‌اند که افسوس این مرد که تمام عمر خود را در راه کسب علم مصروف داشته آخرالامر خود را این چنین آلوده ساخته و حوزه علمیه قم را به خود بدبین نموده است. در صورتى که آقاى مشکینی(یکى دیگر از مقدمه نویسان کتاب شهید جاوید) حاضر شده است نظریه خود را در چاپ دوم این کتاب تغییر دهد. رک: پانوشت س ش232.

(2) ـ در این جلسه صحبت از این شده است که چند نفر از آقایان علماء و روحانیون قم کتاب‌هایى در رد کتاب شهید جاوید اخیراً در دست انتشار دارند تا این لکه ننگ را که بر جامعه چندین ساله روحانیت سایه افکنده است از میان بردارند منجمله آقاى مرتضى مطهرى که با اجازه از نویسنده کتاب شهید جاوید تصمیم گرفته است در چاپ دوم این کتاب انتقاداتى بر نویسنده بگیرد.

(3) ـ موضوع دیگرى که مورد بحث قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد برگرداندن آیت‌الله خمینى از عراق به ایران است که گفته شده آقاى لواسانى از طرف دولت به عراق عزیمت نموده تا شاید نظر آقاى خمینى را جلب و او را وادار نماید به ایران مراجعت نماید.

(4) ـ چند نفر از روحانیون اظهار داشته‌اند اخیراً آقایان طالقانى و مهندس بازرگان دست به چاپ کتابهایى زده‌اند که موقعیت روحانیت را در مخاطره قرار داده و با اظهار

ناوبری کتاب