صفحه ۶۴

(بازجوئی) یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص49. بازجو: عزیز آقا رضوى بازجویى از: عبدالرسول موحدیان دربارة نامه‌ها و مدارک دیگر

س‌‌ـ با احراز هویت، شما متعهد می‌شوید به سؤالاتى که از شما می‌شود پاسخ صحیح بدهید و در غیر این صورت پرونده شما با کلیه مدارک موجود براى رسیدگى به دادگاه ارجاع نشود.

ج‌ـ من هر چه بدانم می‌گویم و اطمینان می‌دهم که بدون هیچگونه دروغى کلیه حقایق را که از من سؤال می‌کنید بگویم.

س ‌ـ مدتى قبل اشعار خاقانى که در آن تصرفاتى به عمل آمده و این انشاء به صورت زنند‌‌هاى در اصفهان پلى کپى و پخش شده است اینک شما بگویید این انشاء به وسیله چه کسى تغییر پیدا کرده و در کجا پلى کپى شده و به وسیله چه کسانى پخش و یا به آدرس اشخاص به صندوق پست انداخته شده است؟

ج‌ـ تا آنجائى که اطلاع دارم و از شیخ حسن عطایى فهمیدم در جلسات آقاى خادمى شخصى به نام سید جزایرى که طبع شعر دارد و بالاى منبر هم می‌رود این اشعار را احتمالاً سروده است ضمناً این شخص داراى طبع شعر می‌باشد و اغلب در روى منبر اشعار خود می‌خواند این اشعار به وسیله دستگاه پلى کپى که در اختیار شیخ حسن عطایى قرار داشت تکثیر شده و در اختیار آقاى خادمى براى دستور تقسیم می‌گذاشته ولى از عمل پخش آن اطلاعى ندارم فقط گاهى اوقات سید محمود موسوى که با آقاى خادمى مربوط است آنها را پخش می‌کرد ناگفته نماند که کلیه اعلامیه‌ها را شخص خادمى به نمایندگان طبقات مختلف می‌داد

س‌ـ گاهى اوقات اشعارى چاپ شده در بین مردم پخش شده و می‌شود، بگویید اشعار در کجا چاپ می‌شد؟ بیان کنید

ج‌ـ اعلامیه‌‌هاى چاپى اکثراً در قم چاپ می‌شود و به وسیله مسافرین آشنا با آقاى خادمى به اصفهان آورده می‌شود فقط می‌دانم اعلامیه دعوت جشنى را که در مدرسه صدر بازار براى آزادى آقاى خمینى بر پا شده بود چاپخانه محمدى چاپ کرد و شعر آزادى آقاى خمینى را شخصى به نام نحوى طلبه در مدرسه صدر خواجو سروده است

س‌ـ نامه‌اى که با دست نوشته شده و متن آن انجمن بانوان مسلمان اصفهان می‌باشد مربوط

ناوبری کتاب