صفحه ۶۳۶

کل سوم 312زندگی‌نامه آیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد، ص 407. تاریخ: 1421350 پیرو 216/21 ـ 12250 شماره: 228/21

شب 14250 عده‌اى متجاوز از یکصد نفر از طلاب به منزل گلپایگانى رفته و به وى متعرض می‌‌‌‌‌‌شوند چگونه به وعاظ اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد به مشکینى و منتظرى تقریظ نویسان کتاب شهید جاوید اهانت کنند. گلپایگانى که از سخنان جمعیت ناراحت شده اظهار می‌‌‌‌‌‌کند نویسنده کتاب سال قبل نزد من آمد گفتم چاپ نکن آقاى صافى هم با چاپ آن مخالفت کرد یکى از طلاب اعتراض مى کند که مشکینى و منتظرى کمتر از آقا نیستند و بالاخره طلبه دیگرى شعار مرگ بر دشمنان صالحى می‌‌‌‌‌‌دهد. گلپایگانى با تغییر حالت میلرزد و سید مهدى فرزندش فریاد می‌‌‌‌‌‌زند پدرم سکته می‌‌‌‌‌‌کند و بالاخره نماینده طلاب شیخ یزدى با آقا در اندرون وارد مذاکره و طلاب تا اعلان نتیجه متفرق می‌‌‌‌‌‌شوند. 228/21 14250

ناوبری کتاب