صفحه ۶۲۵

کل سوم 312 زندگی‌نامة آیت‌الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد، ص 403. پیرو 1243/21 ـ 2250

تبلیغات حاد در رد کتاب شهید جاوید به وسیله وعاظ به صورتى در آمده که احتمال اصطکاک و بیم زد و خورد بین طرفداران خمینى به حمایت از صالحى نویسنده کتاب و مشکینى و منتظرى تقریظ‌نویسان و جناح مخالف کتاب می‌رود که از محصول این اختلافات می‌‌‌‌‌‌توان نسبت به تضعیف بیشتر گلپایگانى که بیش از دیگران موجبات جنجال را فراهم می‌‌‌‌‌‌نماید اقدام نمود. 216/21 مهران 12250 رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده کلاسه 4697 2798 (س ش234)

ناوبری کتاب