صفحه ۶۲۳

گزارش خبر
به: 316 هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص 1077. تاریخ: 18150 از: 20 هـ 3 شماره: 15199/20 هـ 3 موضوع: جلسة هفتگى عده‌اى از روحانیون

اخیراً جلسه‌اى با شرکت شیخ على اکبر‌ ‌هاشمی، عبدالرحیم ربانى شیرازی، شیخ حسین کاشانی، شیخ فضل الله مهدى زادة محلاتی، دکتر باهنر، شیخ حسن لاهوتی، محمد حسن طاهرى اصفهانى و محمدرضا مهدوى کنى در منزل سید على غیورى واقع در ابن بابویه تشکیل گردید. لاهوتى اظهار نمود: "من مبلغ پنج هزار تومان بدهکارم که الآن طلبکارها در منزل نشسته‌اند". به هر کدام از افراد که گفت هیچ کدام پول نداشتند. محمدرضا مهدوى مبلغ چهار هزار تومان از صندوق که ماهیانه هر کدام از اعضا 50 تومان می‌پردازند به عنوان قرض الحسنه به وى داد که بعد از ماه صفر پرداخت نماید. بعد محلاتى اظهار نمود: "من در مشهد مطالبى فقط به نوغانى واعظ گفته بودم و کس دیگرى اطلاع نداشت. در تهران یکى از مأمورین ساواک بازار عین آن مطالب را به من گفت. معلوم می‌شود نوغانى خیلى خبیث است". ‌ ‌هاشمى پیشنهاد نمود که مجمعى از وعاظ تشکیل گردد که هر کس واعظ می‌خواهد به این مجمع مراجعه نماید تا افراد خوب را به جا‌‌هاى پر اهمیت بفرستیم. کاشانى با این عمل مخالفت نمود و بعد از مدتى بحث نتیجه‌اى گرفته نشد. ربانى اظهار نمود: "ما از بسیارى از دوستان خود و مقلدین آقاى خمینى که در راه ایشان فداکارى کرده‌اند و زندان رفته‌اند اطلاعى نداریم و عائله آنها به وضع بدى زندگى می‌کنند. در صورتى که مردم به بعضى از زندانی‌ها کمک زیادى کرده‌اند. ما باید اولا افرادى که به زندان رفته‌اند بشناسیم و بعد به طور عادلانه به عائله آنها کمک نماییم". هاشمى پیشنهاد نمود اهل این جلسه، ماهیانه مبلغى براى منظور فوق باید بپردازند. کاشانى جواب داد: "آقایانى که از خمینى وکالت دارند از پول‌هایى که جمع آورى می‌کنند، کمک کنند" و بعد از مدتى بحث قرار شد این افراد یا خودشان یا با کمک‌هایى که از سایر مومنین می‌گیرند ماهیانه مبلغى به شرح زیر بپردازند تا یکجا جمع شده و به زندانیان کمک شود:

ربانى شیرازى ماهى 5000 ریال، ‌‌ هاشمى رفسنجانى ماهى 5000 ریال، سید على غیورى ماهى 40000 ریال، محلاتى ماهى 2000 ریال، دکتر باهنر ماهى 2000 ریال، لاهوتى ماهى 500 ریال، کاشانى ماهى 500 ریال، مهدوى ماهى 500 ریال، طاهرى ماهى 1000 ریال و قرار شد به

ناوبری کتاب