صفحه ۶۱۶

گوشزد نموده است که از طبع آن خوددارى نماید که البته مثمرثمر واقع نگردیده است. مرحوم آیت‌الله صالحى کتاب شهید جاوید را قبل از چاپ به برخى علما داده بود تا نظر خود را اعلام دارند: "من وقتى کتاب شهید جاوید را تألیف کردم، به نظر رسید قبل از جاپ به چند نفر از صاحب‌نظران از علماء بخوانند. هر چند من در شهید جاوید نظرات سید مرتضى و شیخ طوسى را منعکس کرده بودم، اما چون آنها فراموش شده بود، این کتاب تازه بود و گفتم براى احتیاط بدهم چند نفر از علمائ بخوانند و نظر بدهند. شاید براى تکمیل کتاب یا احیاناً رفع نواقصى که در آن هست کمک کنند. اول فرستادم براى مرحوم حاج میرزا عبدالله مجتهدى تبریزى که ایشان در ایران معروف بود که تاریخدان مثل ایشان نداریم و بالاخص تاریخ اسلام، آن را خواند و نامه‌اى به من نوشت و تقدیر کرد. یک نسخه براى شیراز، مرحوم مجدالدین محلاتى در شیراز فرستادم و ایشان آن را به پدرش آیت الله بهاءالدین محلاتى داده بود و خوانده بود و نامه نوشت که کتاب بسیار عالى است و پدرم آن را پسندید. یک نسخه به شهید مطهرى دادم، ایشان کتاب را بسیار ستود و آن را نفیس خواند و فقط ایشان بود که به من گفتن موارد تأملى هم دارد، اما منتظر انتشار آن هستیم. یک نسخه به شهید بهشتى دادم. آن را خواند و از من بسیار تمجید کرد. یک نسخه به آقاى منتظرى و یک نسخه به آقاى مشکینى دادم، هر دو آن را تحسین کردند؛ این دو نفر تفریظى بر کتاب نوشتند که در ابتداى آن چاپ شده است. یک نسخه به آقاى گلپایگانى دادم، چند دفعه از ایشان سأال کردم، گفت: وقت ندارم و خواندنش را قبول نکرد. یک نسخه‌اش را براى آقاى نجفى مرعشى بردم. او حاضر نبود بخواند. می‌گفت فرصتم کم است. هیچ کدام از مراجع قم نخواندند. قبل از چاپ نخواندند، بعد از چاپ هم نخواندند. به یک نفر از مراجع دیگر دادم، کتاب را پس داد مو گفت 40 صفحه‌اش را بیشتر نتوانستم بخوانم. وقتم کم است"، خاطرات مرحوم آقاى صالحى به نقل از یادنامه آیت‌الله صالحى نجف آبادی، صحیفه خرد، 1386، ص 107 ـ 106.

3 ـ یکى از علما حاضر در جلسه اظهار داشته است که آیت‌الله مرعشى نجفى پس از خواندن این کتاب به شدت گریسته است.

4 ـ هیئت علمیه‌ایى که مجله‌‌‌هاى دینى و اسلام و شیعه را در قم می‌نویسد در نظر دارد مطالبى را در ردّ این کتاب در مجله خود بنویسد. نظریه شنبه:

1 ـ آقایان شمس آبادى و حاج حسین آقا خادمى بر این عقیده‌اند که فعلاً این مطلب را مسکوت بگذارند که مؤلف آن بیشتر مشهور نشود و در جلسه آینده که روز سه شنبه 17150 در منزل آقا رضا جزائرى تشکیل می‌شود عقاید و نظریات خود را دنبال نمایند.

2 ـ عمده مسئله‌‌اى که خشم علما و روحانیون را برانگیخته این است که نویسنده در این کتاب عنوان کرده است که کشتن شدن سیدالشهدا براى اسلام نصرتى نبود بلکه باعث شکست اسلام نیز شده است و دیگر این که سید الشهدا نمی‌دانست که کشته می‌شود بلکه پیش آمدى نبوده است.

نظریه یکشنبه: اعلامیه‌هایى که در این مورد توزیع شده تاکنون در این منطقه مشهود نگردیده است. جلسات بحث و گفتگوى علما همه هفته ادامه دارد و سعى خواهد شد اوامر صادره به مورد اجرا گذارده شود. دانشگر

نظریه 10/ه‍ پیشنهاد می‌گردد در صورت تصویب اقدامى به عمل آید که در مجله مکتب اسلام که در قم منتشر می‌شود و خود هیئت تحریریه نیز تصمیم بر آن دارند مطالبى علمى علیه نویسنده و تقریظ نویسان آن درج گردد و چون مشترکین این مجله اغلب علما و روحانیون

ناوبری کتاب