صفحه ۶۱۵

رونوشت گزارش خبریاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص209. تاریخ: 14150

شماره:5175/10هـ

1ـ در جلسه‌اى که صبح روز عید در منزل حاج آقا مرتضى ابطحى و با شرکت در حدود 20 نفر از علما و روحانیون تشکیل می‌شود ابتدا حاج ابوالحسن موسوى شمس‌آبادى سخنانى در مورد بی‌حجابى و فحشاء ایراد و از آقایان روحانیون می‌خواهد که مطالب را روى منابر عنوان تا شاید از ادامه و شدت این اعمال کاسته شود. سپس صحبت از کتاب شهید جاویدان شهید جاوید که شیخ نعمت‌الله صالحى آن را نوشته به میان می‌آید و در مورد مطالب آن بحث می‌شود و به آقایان مشکینیمقدمه آیت‌الله مشکینى بر "شهید جاوید": "بسم الله الرحمن الرحیم کتاب حاضر که دربارة قیام مقدس حسین بن على صلوات الله و سلامه علیه به قلم دانشمند معظّم حجة الاسلام آقاى حاج شیخ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى نوشته شده بدون مبالغه در نوع خود بی‌نظیر است. . . " (رک: کتاب شهید جاوید، مقدمه). اما آیت‌الله مشکنیى پس از مدتى در جواب پرسشى که می‌خواهد بداند: آیا همة مطالب "شهید جاوید" مورد تصدیق و اعتقاد شماست به نظر جدیدى می‌رسد: که در چند صفحة آینده آمده است، (سرگذشت کتاب شهید جاوید، ص 182 ـ 181)، "بنابر اظهارات آقاى میانجی، ایشان و آقاى روحانی، آقاى مشکینى را وادار کردند تا توضیحى در مورد کتاب بدهد و تقریظ خود را پس بگیرد"، (رک: جامعه مدرسین حوزه علمیه از آغاز تا کنون، ج1، ص302 به نقل از خاطرات آیت‌الله احمدى میانجی، ص 245 ـ 241). و منتظریمقدمة آیت‌الله منتظرى بر این کتاب: در چند صفحة آینده آمده است. که بر این کتاب تقریظ نوشته‌اند حملات شدیدى شده و آقایان شمس‌آبادى و خادمى سخت به منتظرى اعتراض کردند. در این جلسه آقاى خادمى اظهار داشته است که من موضوع را با منتظرى در میان گذارده‌ام منتظرى گفته است که من یک یا دو صفحه از این کتاب را بیشتر نخوانده‌ام و شیخ نعمت‌الله را هم خوب نمی‌شناسم سایر علما حاضر در جلسه به اتفاق می‌گویند که منتظرى دروغ می‌گوید چون در ابتداى کتاب نوشته است که تمام کتاب را خوانده است.

چه طور ممکن است که به شما گفته فقط دو صفحه از کتاب را خوانده‌ام. در خاتمه جلسه جملگى علما حاج شیخ حسینعلى منتظرى را مورد حمله لفظى قرار داده و در نظر دارند در جلسات بعد روى این موضوع بحث بیشترى نمایند.

2ـ آیت‌الله گلپایگانى در قم شیخ نعمت‌الله صالحى را قبل از چاپ این کتاب ملاقات و به وى

ناوبری کتاب