صفحه ۶۱۲

گیرنده: ریاست ساواک قم پیرو 514341249 جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه. رونوشت به پرونده نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى ضمیمه شد. در پرونده حسینعلى منتظرى بایگانى شود. اوانى (س ش230[

ناوبری کتاب