صفحه ۶۱۱

به: ریاست ساواک استان اصفهان تاریخ: 271249 از: اداره کل سوم شماره: 4ـ54/316 درباره شیخ حسینعلى منتظری عطف به 25729/ هـ 201249

اخیراً شخصى به نام نعمت‌الله نجف‌آبادى کتابى تحت عنوان شهید جاوید چاپ و منتشر ساخته که در آن مطالبى برخلاف عقاید شیعه و در رد علم غیب ائمه درج نموده و شیخ حسینعلى منتظرى مقدمه‌اى بر آن کتاب نوشته و این امر موجب ناراحتى طلاب و روحانیون قم را فراهم آورده است"کتاب شهید جاوید کتابى بود تحلیلى راجع به زندگى و شهادت امام‌حسین(ع) که حجة‌الاسلام والمسلمین آقاى شیخ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى آن را نوشته بود، پیش از انتشار یک نسخه از آن را من مطالعه کردم، از آن کتاب به عنوان یک کار تحقیقى در این زمینه خوشم آمد، آقاى مشکینى هم مطالعه کرده بود، بالاخره ایشان از ما خواست که چند کلمه تقریظ بر آن بنویسیم، اول آقاى مشکینى چیزى بر آن نوشته بود، من هم چند سطرى نوشتم، البته جمعى از علما و دانشمندان دیگر نیز جداگانه از کتاب تعریف و تمجید کرده بودند؛ از همان جا تحریکات شروع شد و کار را به جایى رساندند که آقاى مشکینى تحت فشار یک چیزى تقریبا به عنوان توبه‌نامه نوشت ولى من چیزى ننوشتم، با اینکه اینها دنبال بودند که از من هم یک چیزى بگیرند"، خاطرات، ج1، ص 303 ـ 302. به نحوى که اعلامیه‌هایى علیه آنان چاپ و توزیع کرده‌اند. خواهشمند است دستور فرمایید با استفاده از جریان فوق و اشاعه آن نسبت به بهره‌بردارى از این موضوع علیه منتظرى اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. دربارة این توطئه ساواک آیت‌الله منتظرى اعتقاد دارد: "مرحوم آقاى شمس‌آبادى را مرتب مى‌بردند این طرف و آن طرف علیه من و آقاى مشکینى و آقاى صالحى صحبت مى‌کرد که بله اینها با امام ‌حسین(ع) درافتادند و امام‌حسین(ع) اینها را پرت و پلا کرد به زندان و تبعید گرفتار کرد!. در مشهد و جاهاى دیگر هم همین مسائل بود. ساواک هم مرتب این قضایا را تعزیه گردانى مى‌کرد، چون ما سه‌نفر از جمله کسانى بودیم که مرجعیت آیت‌الله خمینى را امضا کرده بودیم، آنها دستشان که به آیت‌الله خمینى نمى‌رسید چون آن وقت ایشان در نجف بودند، به گمان خودشان بهانه خوبى را گیر آورده بودند. ساواک یک جزوه چهل‌پنجاه صفحه‌اى از نظرات افراد مختلف علیه شهید جاوید درست کرده بود و مرتب این طرف و آن طرف پخش مى‌کرد"، خاطرات، ج1، ص 305 ـ 304. مدیر کل اداره سوم ـ مقدم

ناوبری کتاب