صفحه ۶۱۰

رونوشت گزارش خبر شماره 12023/20هـ 3 ـ 101249آیت‌الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج2، ص735. موضوع: صالحى نجف‌آبادی

نامبرده بالا اخیراً کتابى تحت عنوان شهید جاوید نوشته است که در آن به مقام حضرت حسین اهانت کرده و روى همین اصل عده‌اى از روحانیون از جمله سید صادق روحانی، سیدکاظم شریعتمداری، گلپایگانی، سید مرتضى علم و شهاب الدین مرعشى با انتشار کتاب مخالفت کرده‌اند فقط دو نفر از روحانیون به اسامى شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ على مشکینى موافق هستند و در کتاب مزبور نوشته‌اند این کتاب خوب است.

نظریه شنبه ـ مطالب کتاب ماهیت صالحى نجف‌آبادى را روشن می‌سازد زیرا این شخص مرتباً سنگ دین به سینه می‌‌‌‌‌‌زند. نظریه یک شنبه ـ یک شنبه نظرى ندارد. نظریه چهارشنبه ـ نظرى ندارد. رونوشت برابر با اصل در شماره 38356 می‌‌‌‌‌‌باشد. در پرونده گلپایگانى بایگانى شود. اوانى 29/2 (س ش229[

ناوبری کتاب