صفحه ۶۰۱

. 10شهید جاوید، اقامت در نجف‌آباد، مبارزه تا بازداشت مجدد

فصل 10

سند شماره 298 ـ 229)
(1351ـ 1349)
ماجراى "شهید جاوید" و تلاش رژیم براى تضعیف انقلاب و انقلابیون
متوارى شدن شهید محمد منتظرى از ایران
اقامت درقم،‌ نجف‌آباد و ادامه مبارزه تا بازداشت مجدد
سوژه‌اى دیگر: کتاب اسلام شناسى دکتر شریعتی

ناوبری کتاب