صفحه ۵۷۳

از 316فقیه عالقیدر، ج1، ص143؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص959؛ دربارة ورود آیت‌الله منتظرى به نجف آباد در کتاب فقیه عالیقدر، ج1، ص 92 آمده است: "ساواک به بهانة اینکه وجودش در قم مایة دلگرمى طلاب جواب می‌باشد، هرچند کارى هم انجام ندهد، وى را به اقامت در نجف‌آباد مجبور نمود. هنگامى که آیت‌الله منتظرى از زندان آزاد گشت و او را از ماندن در قم ممنوع کردند و به نجف‌آباد آمد، با استقبال عظیم و دشمن آزار و شورآفرین مردم نجف‌آباد روبرو گردید، آن‌گونه که پندارى این مردم آزاده هستیشان را باز یافته‌اند. چه، این فرزند شجاع اسلام را ملت مسلمان، به ویژه مردم نجف آباد، چونان چشم خویش دوست دارند و وى را با آغوش باز و رویى گشاده می‌پذیرند. مردم زادگاه او در استقبالش گوسفند قربانى نمودند و با شادى تمام به رهبر مذهبیشان خوش‌آمد گفتند. مردم، گروه گروه در محل سکونت وى به دیدارش می‌شتافتند، و هر روز مجلس دیدار وى باشکوه و رونق خاصى برپا می‌گشت. به همین گونه مردم شهرهاى اطراف براى ملاقات با آیت‌الله منتظرى و عرض تبریک رهایی‌اش به نجف‌آباد می‌‌آمدند. علماى شهرهاى مختلف نیز می‌آمدند. به خاطر دارم که روزى از همان روزها مرحوم آیت‌الله حاج سید على بهبهانى که از اهواز به اصفهان آمده بودند، به همراه علماى اصفهان و عدة زیادى از مردم، به دیدار شجاع رها گشته از چنگ ظلم آمدند که مورد استقبال عامة مردم قرار گرفتند. شکوه و جلال آن موقع نجف‌آباد که در شادى پذیرفتن فرزند خویش آیت‌الله منتظرى غرق بود، براى مردم آن دیار، به یاد ماندنى است. براى آیت‌الله منتظرى که وجودى سرشار از مبارزه و شجاعت و شعور اسلامى است، دور بودن از مرکز مبارزات اسلامى و از میان یاران باوفاى خویش، مدرسین و طلاب حوزه علمیه قم، و ماندن در نجف‌آباد به صورت ساکت و راکد، سخت ناپسندیده و ناخوشایند بود و اصولاً وجود او با تسلیم شدن به فریبها و نیرنگها و تهدیدهاى دشمن قرآن واسلام و خلق، آشتی‌ناپذیر است؛ و دشمن براى اینکه وى را از گردونة مبارزات و ثقل مجاهدات روحانیت مبارز خارج نماید، و به امید اینکه این اسلام شناس بزرگ و فیلسوف صاحب نفوذ را منزوى سازد، به زندگى در نجف‌آباد وادارش ساخت و چه غبن بزرگى را براى رژیم در این اجبار و تهدید نهفته بود. تبعید به نجف آباد! شاید رژیم از دور نگهداشتن ‌آیت‌الله منتظرى از حوزة علمیة قم، احساس آرامش می‌نمود، اما نمی‌دانست وجود او در شهرى که از کوچک و بزرگ، زن و مرد، روستایى و شهری، همه و همه او را به عظمت می‌شناسند و به پاکى می‌ستایند و همة سالمندان چون فرزند رشید خود به او می‌بالند و همة جوانان او را به گونة درّ و سرور ارج می‌نهند و شهر، یکپارچه او را رهبر خود می‌دانند، می‌تواند براى پیشبرد انقلاب اسلامى ایران، ثمربخش باشد". تاریخ 10549 گزارش درباره: شیخ حسینعلى منتظرى

به عرض می‌رساند. نامبرده بالا که از روحانیون افراطى و داراى سابقه محکومیت می‌باشد پس از فوت آیت‌الله حکیم در زمینه انتخاب آیت‌الله خمینى به عنوان مرجع تقلید فعالیتهایى نموده که از طریق ساواک قم دستگیر و پس از سپردن تعهد مبنى بر اقامت دائم در شهرستان نجف‌آباد و عدم فعالیت خلاف مصالح کشور به آن شهرستان عزیمت نموده است. به

ناوبری کتاب