صفحه ۵۶۵

در اسارت بسر می‌برند عبارتند از: شکرالله پاک‌نژاد، محمدرضا شالگونی، ابراهیم انزابی‌نژاد، بهرام شالگونی، هدایت‌الله سلطان‌زاده، ناصر رحیم‌خوانی، احمد صبوری، محمد معزز، صلابت رنجبر، مسعود بطائی، داود صلحدوست، یحیى مهاجر، نواب، فرشید جمالی، رضا معتمدی، ولی‌الله شهابی، حسین سجادی، دکتر پرویز، ایروانی، محمدی، الهی‌پناه، کتابچی، فخار، ناصر کاخساز، خاوند، رکنی، شبستری، اشرفى و خالقی.

عده‌اى از اعضاء جبهه ملى و سایر مبارزین نیز اخیراً در جریان اعتراض به سرمایه‌داران آمریکائى دستگیر شده‌اند که اسامى برخى از آنان به دست ما رسیده: آقایان دکتر عباس شیبانی، رسولی، اعرابی، قاسمی، نوشیروان‌پور، ناصر جعفری، مهندس طاهری، ابراهیمى و عتیقی(بخشدار لرستان)

هم‌میهنان مبارز، در وضع کنونى که استقلال و آزادى ایران عزیز از بین رفته و امپریالیسم جهانى آزادانه به غارت و چپاول میهن ما مشغول است و گروه گروه آزادیخواهان را به زنجیر کشیده و مردم میهن ما را به اسارت استعمار و استثمار در آورده‌اند، نمی‌توانیم تماشاگر صحنه سازیهاى رژیم ارتجاعى شاه که علیه منافع خلق و میهن توطئه‌چینى می‌کند باشیم.

باید متحداً ضمن بسیج همه خلق در شهر و ده و متشکل کردن همة عناصر و نیروهاى مترقى و پیشرو، مبارزه‌اى پیگیر و قاطع در سراسر ایران براى سرنگونى رژیم استعمار و استبداد بعمل آوریم.

با نبردى آشتی‌ناپذیر، خاطره مصدق بزرگ و شهداى نهضت ملى ایران را گرامى و زنده نگهداریم. زنده باد دلاورى خلق! پیروز باد انقلاب دموکراتیک ملی!

تیر ماه 1349 برابر با ژوئیه 1970
(س ش212)

ناوبری کتاب