صفحه ۵۶۴

زدند و در روز 18 خرداد، پلیس و ارتش به اعتصاب کنندگان حمله کرده عده‌اى را مجروح و ده نفر را بازداشت می‌کنند، ولى اعتصاب همچنان ادامه دارد. هم‌چنین بعنوان اعتراض به تسلط امپریالیسم جهانى و سرمایه گذاران آمریکایی، 60 نفر از نویسندگان و شعراء آزادیخواه و سى نفر از اعضاء و طرفداران جبهه ملى در بازار و عده کثیر دیگرى از مبارزین و فعالین سیاسى و روحانیون مترقى دستگیر می‌شوند.

آیت‌الله شیخ حسینعلى منتظرى و سید احمد کلانتر را بعلت اعتراض بورود سرمایه‌گذاران آمریکایى در یک دادگاه فرمایشى محکوم به مرگ کرده‌اند. آقاى سید محمدرضا سعیدى از علماء تهران و آقاى مهندس حسن نیک‌داود را نیز به همین مناسبت زیر شکنجه کشته‌اند. در جریانات اخیر دهها نفر از مردم بوسیله پلیس به سختى مجروح و مصدوم شده‌اند. عده‌اى از دانشجویان را از تحصیل محروم و به سربازخانه‌ها و تبعیدگاهها اعزام داشته‌اند در حال حاضر صدها نفر از زندانیان سیاسی، از روحانی، بازاری، دانشجو، کارگر، دهقان در شرایط غیرانسانى در زندان و تبعید به‌سر می‌برند که جان آنها در خطر است. ازجمله هم‌رزمان مبارز گروه چهارده نفری: بیژن جزنی، ضیاء ظریفی، عباس سورکی، مجید احسن، دکتر شیرزاد، کیانزاد، مشعوف کلانتری، فرخ نگهدار، عزیز سرمدی، ایزدى افشار، مهندس رشیدی، چوپانزاده، ظرار زاهدیان در زندانهاى قرون وسطایى شاه و در مناطق بد آب‌وهوا در تبعید هستند و آقایان حسن ظریفی، عزیز سرمدی، ظرار زاهدیان و مشعوف کلانترى سخت بیمار و از وسایل اولیه درمانى محروم می‌باشند.

هموطنان مبارز، از آنجائیکه رژیم باز توطئه قتل عده‌اى دیگر از میهن‌دوستان را درسر می‌پروراند وظیفه فورى ما نجات جان تمام زندانیان سیاسی، این دلاوران خلق، از چنگال دژخیمان شاه و آزادى فورى آنها می‌باشد و از تمام مبارزین داخل و خارج از کشور دعوت می‌کنیم که با تمام امکانات و قدرتى که در اختیار دارند در این راه بکوشند. اسامى عده‌اى از مبارزین که بدست ما رسیده و در چند ماه اخیر به اسارت رژیم درآمده‌اند و جان آنها در خطر است عبارتند از: آیت‌الله منتظری، آیت‌الله ربانى شیرازی، آیت‌الله میرزاعلى مشکینی، حجت‌الاسلام انصارى شیرازی، حجت‌الاسلام خزعلی، دانشمندان و مبارزان روحانى آقایان صلواتی، سیداحمد کلانتر، علی‌اکبر ‌‌هاشمى رفسنجانی، علی‌اصغر مروارید، کافى خراسانی، حاج مهدى بهادران و شیخ مرتضى فهیم کرمانی. که در این میان آقاى علی‌اصغر مروارید و مهدى بهادران بسختى شکنجه شده‌اند و جانشان در خطر است. از دانشجویان و روشنفکران پیشرو که از بهمن‌ماه 48

ناوبری کتاب