صفحه ۵۴۷

علمیه قم و تهران، ما را از ادامه راهى که در راه رفاه و آسایش مردم مسلمان ایران و مبارزه بر ضد توطئه‌‌‌هاى استعمار بین‌المللى در پیش داریم، باز نمی‌دارد.

درود بر روان پاک شهداى راه حق
سلام بر زندانیان بی‌گناه
حوزة علمیه قم
(س ش202)

ناوبری کتاب