صفحه ۵۴۱

از: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص205. تاریخ: 21349 گزارش

درباره: طرد عده‌اى از روحانیون افراطى
محترماً بعرض میرساند:

برابر اعلام ساواک قم روز 20349 اعلامیه‌اى تحت عنوان نظریه اساتید بزرگ و حجج اسلام حوزه مقدسه علمیه قم درباره مرجعیت عامه حضرت آیت‌الله العظمى خمینى فتوکپى شده بدست آمده که ربانى شیرازی، حسینعلى منتظری، حسین نوری، محمد موحدى فاضل، غلامرضا صلواتی، على مشکینی، ابوالقاسم خزعلی، نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادی، محمد شاه آبادی، ابراهیم امینی، یحیى انصارى شیرازی، احمد جنتى هر یک با خط دستى مرجعیت خمینى را ذیل آن تایید نموده‌اند. با توجه بامریه معطوفى که مقرر گردیده نسبت به دستگیرى منتظرى و ربانى اقدام شود نظریة عالى را در مورد دستگیرى امضاء‌کنندگان سریعاً ابلاغ فرمایند. نظریه:

با عرض اینکه منتظرى دستگیر گردیده در صورت تصویب بقیه از منطقة قم طرد و در منطقه‌هایى که داراى پادگان نظامى است تحت نظر قرار گیرد. مسئول بررسى ـ اوانى 21/3 رئیس بخش 316 ـ ازغندى 21/3 رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ جوان رونوشت به پرونده‌‌‌هاى افراد ضمیمه شد. در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. اوانى 22/3

ناوبری کتاب