صفحه ۵۳۶

مسؤولان ساواک و به ویژه تیمسار مقدم می‌رسد که طى دیدارى خبر از عدم ممانعت شرکت در مراسم حج می‌دهند. آیت‌الله منتظرى از این عمل به امتیاز دادن از سوى رژیم تعبیر کرده است. در آذر یا دى ماه 1349 ایشان به حج مشرف می‌شوند. مأموران ساواک دستور می‌گیرند در مراسم حج به مراقبت و کنترل ایشان اهتمام ورزند و حتى مأمورى ویژة ایشان از اهالى نجف‌آباد به مراقبت امنیتى می‌پردازد.گزارشگران ساواک از عربستان سعودى گزارش‌‌هاى مراقبت خویش را به ایران ارسال می‌دارند. در همان مراسم ضمن تماس با برخى مبارزان، اعلامیه‌هایى که توسط آیت‌الله منتظرى و دامادشان حاج غلامعلى رستمى به مکه و مدینه برده شده بود، پخش می‌شود، (س ش 222).

پس از گذشت مدتى از بازگشت سفر حج تمتع، آیت‌الله منتظرى از طریق آقاى فلسفى مطلع می‌شود که می‌تواند از نجف‌آباد خارج و در قم سکنى گزیند، (س ش 223).

پس از پایان تبعید به نجف‌آباد و سکونت در قم ساواک در نظر دارد شگرد تضعیف را مجدداً تکرار نماید، (س ش 226).

ناوبری کتاب